bootstrap table


Kalite Politikamız:

Mirora üst yönetimi, kalite politikasını Mirora’nın amaçlarına uygun olarak,

* Kalite El Kitabında tanımlı tüm “tarafların” beklentilerini, gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı
* Çeviri ve ilintili hizmetlerin öneminin bilincinde, günceli takip eden, hizmetlerinin etkinliğini sürekli artırmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı,
* Çalışanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve tüm çalışanların KYS’ye etkin katılımını sağlamayı,
* Tedarikçileriyle hizmetin kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmayı,
* Risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak, Mirora’nın stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi,  

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Bizi Takip Edin

© Copyright 2017 Mirora - All Rights Reserved