Azerice

Azerice, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycanca Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer alan ve bir Türk halkı olan Azerilerin anadilini oluşturan dildir. En çok konuşucusu İran Azerbaycan’ın da bulunan dil, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Dağıstan'ın resmî dilleri arasında da yer alır.

Azerbaycan'da 1936 yılına kadar halk kendisini Türk, dilini ise Türkçe olarak adlandırmaktaydı. Bu tarihten sonra Azerbaycanlı ve Azerbaycanca adlandırması yaygınlaşmıştır. SSCB dağıldıktan sonra 1992 yılından 1995 yılına kadar Azerbaycan Anayasasında resmî dil Türkçe olarak tanımlanmıştır. Daha sonra Azerbaycan dili şeklindeki adlandırma kabul edilmiştir.

Azericenin, İran'da konuşulan Güney Azericesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde konuşulan Kuzey Azericesi olmak üzere iki farklı şekli vardır. Bu iki form kendi aralarında sesbilim, biçimbilim, sözdizim, kelime dağarcığı ve alıntı sözcüklerin kökenleri konusunda çeşitli farklılıklar gösterir. Azerice, Türkçe, Türkmence, Kaşkayca ve Gagavuzcanın aralarında bulunduğu diğer Oğuz dillerinin yanı sıra, bu dillerden etkilenmiş bir Kıpçak dili olan Kırım Tatarcası ile de benzerlikler taşır. Azerice, Azerbaycan'da 9.600.000, İran'da ise 12 ila 18 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Irak Türkmenlerinin ağzı da Azericenin bir ağzıdır. Azerbaycan'da 1991 yılı itibarıyla Azericeye uyarlanan Latin alfabesi yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de Ardahan, Kars, Iğdır illerinde konuşulur.

Azerice ile Türkçe arasında karşılıklı anlaşılabilirlik seviyesi yüksektir. Öyle ki bazı metinlerde sadece sözcüklerdeki ve eklerdeki bazı ses farkları dışında bir fark görülmemektedir; ancak her iki dilde de varolan ancak tamamen farklı anlamlar taşıyan sözcükler nedeniyle son derece önemli yanlış anlamalara da sık sık rastlanmaktadır. Örneğin Azericede “düşmek” inmek anlamına gelirken Türkçede böyle bir anlamı yoktur. Azerice “teyyaremiz düşür” demek “uçağımız inişe geçti” anlamı taşırken Azericeye aşina olmayan bir Türk uçağın düştüğünü sanabilir. Böyle yüzlerce örnek arasında tapmak/bulmak; azmak/kaybolmak; sümük/kemik; kıç/ayak; gibi sözcükler ilk akla gelenlerdir. Türkçede müstehcen olarak anlaşılabilecek karxana/fabrika, imalathane; sex/imalathane, atölye; pəzəvəng/izbandut, kazulet, hödük; yaraq/silah; gibi sözcükler zaman zaman mizah konusu yapılmaktadır.

Mirora’nın Azerbaycan’da kurumsal iş ortakları bulunmaktadır. Dünyanın bütün dillerinden Azericeye ve Azericeden dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”