Uzman Ekip İle Çeviri Hizmeti | Mirora Translation

BLOG

İkinci Dünya Savaşı’nın Çeviri Sektörüne Katkıları

İkinci Dünya Savaşı’nın Çeviri Sektörüne Katkıları

Başlık absürt geliyor değil mi? Nükleer silahların kullanıldığı, en büyük kitlesel ölümlerin gerçekleştiği, dünya genelinde yaklaşık altmış milyon insanın hayatını kaybettiği savaşın herhangi bir konuda olumlu bir etkisinin olması gerçek dışı geliyor. Ancak tüm caniliğine karşın İkinci Dünya Savaşı’nın özellikle otomotiv ve çeviri sektörlerine büyük katkısı olduğu gerçeği yadsınamaz. Makine…
Kasım 6, 2020
Teknoloji Çevirinin Neresinde?

Teknoloji Çevirinin Neresinde?

Makine çevirisinin fikir babasının René Descartes olduğu kabul edilir. Ancak bu alanda ilk adımlar 1930’larda, yani Descartes’ın ölümünden yaklaşık üç yüz yıl sonra, atılmıştır. Ancak bunlar yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuğunki gibi sarsak ve cılız adımlardır. Makine çevirisindeki asıl gelişme İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş dönemlerinde yaşanmıştır.…
Ekim 30, 2020
Çeviri Belleği ve Terimce Ne İşe Yarar, Müşteriler İçin Neden Önemlidir?

Çeviri Belleği ve Terimce Ne İşe Yarar, Müşteriler İçin Neden Önemlidir?

Çeviri belleği ve terimce, Bilgisayar Destekli Çeviri programlarının en büyük alametifarikalarından biridir. Çeviri belleği, kısaca, bir çeviri projesinde daha önce yapılmış çevirilerin Bilgisayar Destekli Çeviri programlarının belleğine kaydedilmesi ve daha sonra başka bir çeviride aynı cümle veya kelime grubunun çevirmenin karşısına çıkması durumunda bunu bir eşleşme olarak önermesidir. Bilgisayar Destekli…
Ekim 23, 2020
Çeviride Neden Hedef Dil Anadili Olmalıdır?

Çeviride Neden Hedef Dil Anadili Olmalıdır?

En kaba tabiriyle çeviri, bir dildeki herhangi bir kelime, cümle, mesaj veya göstergenin mümkün olan en yakın anlam ve üslupla başka bir dile aktarılması işlemidir. Literatürde aktarılan dile kaynak dil, aktarımın yapıldığı dile hedef dil veya erek dil denir. Çevirmen, bu iki dili bilen ve ikisi arasında aktarımı yapabilecek yeti…
Ekim 16, 2020
Web Site Yerelleştirmede Nelere Dikkat Edilmeli?

Web Site Yerelleştirmede Nelere Dikkat Edilmeli?

Web sitesi, bir markanın online olarak hedef kitlesi ile doğrudan buluştuğu mecradır. Web sitesini markalar için çevrimiçi bir vitrin olarak da tanımlamamız mümkündür. Markalar bu mecrada yer alan ürün ve hizmetlerini anlaşılır bir şekilde hedef kitlelerine sergilemek isterler. Aslında sadece “anlaşılır” olmak hiç de yeterli değildir; doğru, amaca yönelik etkin…
Ekim 7, 2020
Online Uzaktan Simültane Çeviri

Online Uzaktan Simültane Çeviri

Simültane çeviri, sözlü olarak gerçekleştirilen çeviri hizmetlerinden biridir. Simültane çeviride çeviri işlemini gerçekleştirecek olan çevirmenler çeviriyi konuşan kişiyle aynı anda yapmaktadır. Bu yüzden bazı dilbilimciler tarafından “andaş çeviri” olarak Türkçeleştirilmek istenmişse de maalesef bu terim de diğer pek çok öz Türkçe sözcük gibi halk arasında yaygınlaşamamıştır.  “Eş zamanlı çeviri” terimi…
Eylül 25, 2020
Transcreation (Yaratıcı Uyarlama) Nedir?

Transcreation (Yaratıcı Uyarlama) Nedir?

Transcreation ya da bir diğer adı ile yaratıcı uyarlama, genel olarak pazarlama ve reklam sektörüne ait olan metinlerin ve içeriklerin, çeviri yapılacak olan hedef dilin kültürel özelliklerine uygun yaratıcı bir biçimde yeniden şekillendirilmesi işlemidir. Transcreation işleminde can alıcı nokta, hedef kitlenin konuştuğu dilin inceliklerini çok iyi bilmek ve çevrilecek metinlere…
Eylül 4, 2020
Noter Tasdikli Çeviri Nedir? Yeminli Tercüme ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Noter Tasdikli Çeviri Nedir? Yeminli Tercüme ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Noter tasdikli çeviri ya da noter onaylı çeviri, adından da anlaşılacağı gibi, tercüme işleminin sonrasında bir noter tarafından tasdik edilmiş olması gereken çeviri faaliyetine denmektedir. Noter Tasdikli Çeviri Kimler Tarafından Yapılır? Noter tasdikli çeviri işleminde, tercüme faaliyetini, bir noterde yemin zaptı olan çevirmenler gerçekleştirebilmektedir. Yemin zaptı olan çevirmenlerce gerçekleştirilen tercüme…
Ağustos 28, 2020
Makine Çevirisi Nedir? Stratejik Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Makine Çevirisi Nedir? Stratejik Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Makine çevirisi ya da MT (Machine Translation), çevirisi gerçekleştirilecek olan bir metnin, çeviri işlemi için geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımı tarafından tercüme edilmesidir. Makine çevirisinde çevirisi yapılacak olan metin, çeviri gerçekleştirecek olan bilgisayar yazılımınca kaynak dilden hedef dile otomatik olarak aktarılmaktadır. MT, özellikle teknolojinin son derece hızlı geliştiği günümüzde, kendi kendisini…
Ağustos 14, 2020
Yerelleştirme Nedir? Çeviri ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yerelleştirme Nedir? Çeviri ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yerelleştirme, bir başka adı ile lokalizasyon, çevirisi yapılmak istenen kaynak bir dilin, çevrilecek olan hedef dile, o dili konuşan bireylerin kültürel, sosyal ve davranışsal özellikleri, yerel ölçü birimleri, yasaları vb. dikkate alınarak uyarlanması işlemidir. Normal tercüme işleminde kaynak dilden hedef dile çevrilecek olan kelimelerin sözlükteki tam karşılıkları dikkate alınır, anlama…
Ağustos 7, 2020
Karakter Tarih Oldu!

Karakter Tarih Oldu!

Çeviri Teklifi Alırken Karaktere Değil Sözcüğe Bakılmalı Çeviri hizmeti satın alanlar için verilebilecek en iyi tavsiye; karakter, satır, sayfa vb. birimlerle size teklif veren çeviri firmalarındansa SÖZCÜK bazlı teklif veren/verebilen ve metin analiz bilgilerini sizinle paylaşan/paylaşabilen çeviri firmalarını tercih etmeleri olacaktır. Daktilonun keşfiyle beraber yazı birimlerinde bir sarsıntı yaşanmıştır sanırım.…
Temmuz 10, 2020
Dünyanın en ucuz dillerinden biri Türkçe oldu! Suç kimde?

Dünyanın en ucuz dillerinden biri Türkçe oldu! Suç kimde?

Yirmi yıldır, Kore’den Kanada’ya, Güney Afrika’dan Finlandiya’ya, dünyanın her köşesinden hem müşteri hem tedarikçi edinen bir çeviri şirketinin ortağı olarak Türkçenin git gide dünyanın en ucuz dillerinden biri haline gelmesine üzülerek tanık oldum. Özellikle son on – on beş yıldır tüm dünyada çeviri sektöründe fiyatların her dil ve hizmet türü…
Haziran 29, 2020
Uzun Bir PYS Hikâyesi

Uzun Bir PYS Hikâyesi

Açılım olarak “Proje Yönetim Sistemi” anlamına gelen PYS, çeviri işletmelerinde uzun zamandır kullanılan ve Mirora şirketi olarak bizim de önem verdiğimiz bir değer. Peki çeviri şirketleri için proje yönetim sistemi programı yazma hikâyesi ne zaman ve nasıl başlar, hangi evrelerden geçilip hangi noktaya gelir ya da gelmesi beklenir? 1997 yılında…
Haziran 17, 2020
Tıbbi Çevirilerde Temel Zorluklar

Tıbbi Çevirilerde Temel Zorluklar

Sorularla başlayalım konuyu anlamaya. Özel alanlarda çeviri yapmak ne kadar zordur? O alanlarda deneyim sahibi olmak, uzman çevirmen olmak için ne kadar çalışmak gerekir? Bir çevirmen her alanda uzmanlaşabilir mi? Peki ya bir çeviri şirketi kaç alanda uzmanlaşabilir? Her tür özel alan çevirisi zordur, ancak tıbbi çeviri en zor olanlardan biridir. Standart…
Haziran 12, 2020
Çevirmenlik Mesleğinin Değişimi ve Geleceği

Çevirmenlik Mesleğinin Değişimi ve Geleceği

Diyalektik felsefenin kurucu isimlerinden biri olan Heraklitos, “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” der.  Milattan önce üçüncü yüzyılda, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan bu filozof belki de yeryüzündeki sonsuz devinimi en iyi anlatan kişidir. Heraklitos’un izinden giden birçok sosyal bilimci de bugün sürekli değişen ve dönüşen dünyayı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Hiçbir şeyin durağan…
Mayıs 29, 2020
Modern Tıp Dünyasında Medikal Çeviri

Modern Tıp Dünyasında Medikal Çeviri

Sağlık sektörü dünyanın en önemli ve maliyetli sektörlerinden biri olarak bilinir. Devletler, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu zaman sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için her yıl  milyonlarca dolar para harcamaktadır. Bununla birlikte sağlık sektöründe kullanılan dilin karmaşıklığı hastaların ihtiyaç duydukları hizmete veya ürüne, profesyonellerin ise alandaki yeni gelişmeleri öğrenmesine engel olmaktadır. Hem bireylerin hem…
Mayıs 22, 2020
30 Eylül ve Çevirmenler

30 Eylül ve Çevirmenler

Dünya Çevirmenler gününde çevirmenlerimizle söyleştik. Bir kaç sorumuza verdikleri yanıtların bazıları burada: Eylül ayının başlarında çevirmenlerimize birkaç soru sorup dilediklerini yanıtlamalarını istemiştik. Sevgili çevirmenlerimizin gönderdikleri bazı yanıtları izinlerini de alarak sizlerle paylaşıyoruz. Bu keyifli sohbete sizler de yorumlarınızla katılabilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen e-postayla konu kısmına #Mirora30 yazarak freelance@mirora.com adresine gönderin ya…
Ekim 22, 2019
Mutluluk

Mutluluk

“… en nadir şey…” 20 Mart Birleşmiş Milletler Uluslararası Mutluluk Günü! 2013 yılı itibariyle (http://www.un.org/en/events/happinessday/) Birleşmiş Milletler mutluluk ve mutlu olma farkındalığımızı arttırmak adına 20 Mart’ı, Uluslararası Mutluluk Günü ilan etti. Milletçe çok pozitif olamadığımız ve ülkemizdeki mutsuzluğun her geçen yıl arttığının da belgelendiği şu günlerde biz, ünlü düşünür ve yazarların…
Ekim 22, 2019
Anadili

Anadili

Anadili Günümüz Kutlu Olsun! Yasakmeyve dergisinin Aralık 2010 tarihli 47. sayısında yer alan yazımı bugün “Dünya Anadili Günü” için gözden geçirip biraz kısaltarak sizlerle paylaşıyorum. Bu yazının taranmış tam metnini isteyenlere PDF olarak gönderebiliriz. Bir Dil Kanar da Ölmez mi? Kaçınılmaz son! Diller insanlar gibi ölüyorlar.  Konuşan insanları ölmese bile…
Ekim 22, 2019
555 = Hahaha

555 = Hahaha

DİLLER HAKKINDA İLGİNÇ GERÇEKLER Dünyada toplam 7000 civarında dil konuşuluyor. Yaklaşık 14 günde bir bunlardan birinin kaybolduğunu ve günümüzde binlerce dilin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyor muydunuz? Bu dillerden bazılarının ilgi çekici bulduğumuz yönlerini sizin için toparladık. Keyifli okumalar! * Dünya nüfusunun %12,44'ü anadili olarak Mandarin Çincesini kullanıyor.…
Ağustos 25, 2019
Satın Alırken Kazanmak!

Satın Alırken Kazanmak!

2018’de, yirmi birinci yılımızda, yirmi bir adet tavsiyemizi teker teker sosyal medyadan paylaşmıştık. Bu tavsiyelerimizi derleyip bir özet çıkardık ve bir tür çeviri satınalma kılavuzuna dönüştürdük. Satınalma sürecinin son derece karışık olduğu bu alanda sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağız. Satın Alırken Kazanmak! [Zamanı(nızı) Kazanabilirsiniz] 2018’de, yirmi birinci yılımızda, yirmi bir adet tavsiyemizi teker…
Temmuz 15, 2019
1 2 3