Uzman Ekip İle Çeviri Hizmeti | Mirora Translation

Çeviri Satın Alırken

ÇEVİRİ NEDİR VE NASIL SATIN ALINIR?

Çeviri en basit tanımıyla bir dilden başka bir dile, kaynak metnin tüm biçimsel ve anlamsal özellikleri yansıtılarak hedef dilin ve kültür özellikleri gözetilerek doğru, tam, tutarlı, akıcı olarak hedef dile aktarılmasıdır.

Çeviri pek çok sürecin ortak adıdır ancak aslında öncesinde ve sonrasında yaşanan yan süreçlerin de tanımlanmasını gerektirir.

Bu süreçlere etki eden ve katkı sağlayan birden fazla unsur vardır, bunları aşağıda ki şekilde sıralayabiliriz:

 • Çevirinin ne amaçla ve nasıl kullanılacağı
 • Çevirinin nasıl çevrileceği, yani birebir çeviri mi, serbest çeviri mi
 • Kaynak metnin doğru hazırlanıp hazırlanmadığı
 • Kaynak metnin hangi formatta hazırlandığı ve hangi formatta talep edildiği
 • Çeviri süresinin belirlenmesi

Gerekenden kısa sürede talep edilen çevirilerin kalitesi ve bu kalitenin devam eden sürece etkileri nelerdir? Bu ve benzeri soruları daha da çoğaltabiliriz, peki tüm bunlardan sonra “Çeviri” satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Doğru tedarikçi ile mi çalışıyoruz ?
 • Tedarikçilerimizi belirlerken nelere dikkat ediyoruz ?
 • Tek kriter fiyat mıdır?
 • Yoksa kalite olmazsa olmaz mıdır?
 • Ya da varsa diğer beklentilerinizin karşılanmasını da istiyor musunuz?
 • İletişim ve bilgilenme sizin için önemli mi?
  • Tedarikçiden ne satın aldığımızı biliyor muyuz?
 • Yani aldığımız ürün ham ürün müdür?
 • Yarım bir ürün müdür?
 • Yoksa tüm süreçleri tamamlanmış, kullanıma hazır nihai bir ürün müdür?
  • İş bitiminde aldığınız ürün sizi memnun etmiyorsa nasıl bir yol izliyorsunuz ve tedarikçiye döndüğünüzde size nasıl bir yaklaşım gösteriliyor?