Mirora Translation

Çince Çeviri

Çince, Çin’de ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce dilin tümüne birden verilen addır ve bu diller tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok konuşulan dildir. Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı dillerden oluşmuştur. En çok konuşulanı yaklaşık 850 milyon kişinin kullandığı Mandarin dilidir. Şanghay ve civarındaki 90 Milyon insan tarafından konuşulan Wu lehçesi ise ikinci sırada yer alır. Göç eden Çinliler genellikle güney tarafından olduğundan, göçmen topluluklarda en çok Kantonca kullanılır.

Çincenin Resmi Dil Olarak Kabul Edildiği Ülkeler

Çincenin Resmi dil olarak kabul edildiği ülkeler: Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan, Singapur, Burma’dır. Çincenin bir azınlık dili olarak tanımlandığı ülkeler arasında Kanada, ABD ve Malezya sayılabilir. Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletler’in resmî dillerinden biri olarak kabul edilmiştir.Çin yazısı bu dile has bir yazı sistemidir ve 3500 yılı aşan bir tarihi vardır. Çincedeki logogramlar yan yana gelerek kelimeyi oluşturmazlar. Çincede her sözcük için farklı bir logogram vardır. Çincenin geleneksel ve Mao tarafından yaptırılan basitleştirilmiş karakterleri vardır. 1954 yılından önce Çince, geleneksel piktogramlardan evrilmiş logogramlarla yazılıyordu. Mao liderliğinde yapılan Kültür Devrimiyle logogramlar kolaylaştırmış ve basitleştirilmiş karakterlere dönüştürmüştür. Çinli bir okuyucu iyi eğitimliyse, beş bin ilâ yedi bin civarında karakter bilir. Çince bir gazete okuyabilmek için ise en az üç bin karakter öğrenilmesi gerekir.Çin yazısının ilk örnekleri Çin’in Shang Hanedanlığı döneminde, yaklaşık MÖ 1600 yıllarına ait Fal Yazıtlarıdır. Çin logogramları daha sonra Çin dışında Doğu ve Güney Asya’da Kore, Vietnam ve Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda Kuzey Kore ve Vietnam, Çin logogramlarını kullanmayı tamamıyla bırakmışlardır. Bugün Güney Kore ve Japonya’da ise bu ülkeler kendi yazım sistemlerini geliştirmiş olmalarına karşın Çin logogramları hâlâ kısmen kullanılmaktadır.

Çin Yazı Logogramları

Çin yazı logogramları bir çeşit resim yazısından türemiştir, alfabedeki gibi ses belirtmek için kullanılmaz. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu, iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur ve Çinlilerin nasıl tarih boyunca yüzlerce farklı Çin lehçesini konuşabildiğini açıklar. Japonlar ve Koreliler ise söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşur. Ancak temel dilbilgisi kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmalar gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çin karakteri Uzak Doğu’da kültürel alışverişin temel taşıdır.1956 senesinden sonra Çin’de Basitleştirilmiş Karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Tayvan, Hong Kong ve Makao’da ise hâlen Geleneksel Karakterler kullanılmaktadır.Mirora, Çin halk Cumhuriyeti’nde kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora, dünyanın bütün dillerinden geleneksel ve sadeleştirilmiş Çinceye ve Çinceden dünyanın tüm dillerine anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

ÇİNCE ÇEVİRİ: İŞLETMENİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

Bir işletme sahibiyseniz, işletmenizin görünürlüğü artırmak için Çince çeviri hizmetlerini nasıl kullanabileceğini anlamanız önemlidir. Çince çeviri, yalnızca Çin’de yerleşik işletmelerin veya Çinli müşterileri olanların kullanabileceği bir hizmet değildir.