Çince

Çince Çin’de ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce dilin tümüne birden verilen addır ve bu diller tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok konuşulan dildir. Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı dillerden oluşmuştur. En çok konuşulanı Mandarin, yaklaşık 850 milyon kişi tarafından konuşulur. Daha sonra Şanghay ve civarındaki 90 Milyon insan tarafından konuşulan Wu lehçesidir. Göçmen topluluklarda en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi göç eden Çinlilerin genellikle güney kesimlerden olmasıdır.

Çincenin Resmi Dil Olarak Kabul Edildiği Ülkeler

Çincenin Resmi dil olarak kabul edildiği ülkeler: Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan, Singapur, Burma’dır. Çincenin bir azınlık dili olarak tanımlandığı ülkeler arasında Kanada, ABD ve Malezya sayılabilir. Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletler’in resmî dillerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Çin yazısı bu dile has bir yazı sistemidir ve 3500 yılı aşan bir tarihi vardır. Çincedeki logogramlar yan yana gelerek kelimeyi oluşturmazlar. Çincede her sözcük için farklı bir logogram vardır. Çincenin geleneksel ve Mao tarafından yaptırılan basitleştirilmiş karakterleri vardır. 1954 yılından önce Çince, geleneksel piktogramlardan evrilmiş logogramlarla yazılıyordu. Mao liderliğinde yapılan Kültür Devrimiyle logogramlar kolaylaştırmış ve basitleştirilmiş karakterlere dönüştürmüştür. İyi eğitim almış bir Çinli okuyucu, beş bin ilâ yedi bin karakter bilir. Çince bir gazete okuyabilmek için en az üç bin karakter öğrenilmelidir.

Çin yazısının ilk örnekleri Çin’in Shang Hanedanlığı döneminde, yaklaşık MÖ 1600 yıllarına ait Fal Yazıtlarıdır. Çin logogramları daha sonra Çin dışında Doğu ve Güney Asya’da Kore, Vietnam ve Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda Kuzey Kore ve Vietnam, Çin logogramlarını kullanmayı tamamıyla bırakmışlardır. Bugün Güney Kore ve Japonya’da ise bu ülkeler kendi yazım sistemlerini geliştirmiş olmalarına karşın Çin logogramları hâlâ kısmen kullanılmaktadır.

Çin Yazı Logogramları

Çin yazı logogramları, alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz; bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu sayede Çincenin yüzlerce farklı lehçesini konuşan Çinliler için tarih boyunca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur. Söz dizimi olarak Çinceden tamamen farklı dilleri konuşan Japonlar ve Koreliler ise temel dilbilgisi kurallarını öğrendikten sonra Çince Budist yazmalar gibi belgeleri okuyabilmişlerdir. Bu yönüyle Çin karakteri Uzak Doğu’da kültürel alışverişin temel taşıdır.

Çin’de 1956 yılından sonra Basitleştirilmiş Karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık Tayvan, Hong Kong ve Makao’da hâlen Geleneksel Karakterler kullanılmaktadır.

Mirora, Çin halk Cumhuriyeti’nde kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora, dünyanın bütün dillerinden geleneksel ve sadeleştirilmiş Çinceye ve Çinceden dünyanın tüm dillerine anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”