Mirora Translation

Post-Editing

Makine ve bilişim alanlarındaki gelişmeler her sektörü olduğu gibi çeviri sektörünü de günden güne değiştirmekte, dönüştürmektedir. Aslında makine çevirisine dair ortaya atılan ilk fikirlerin izini sürdüğümüzde 17. yüzyıla kadar gitsek de insanoğlu bu alandaki asıl gelişmeyi son 80-90 yıl içinde kat etmiştir.

Günümüzde farklı ülkelerden pek çok özel bilişim şirketi, makine çevirisi alanında çalışmalar yapmakta ve bu ortak çaba sayesinde makine çevirisi gittikçe ve hızla daha iyi çeviriler yapmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde makine çevirisine hem bireysel hem kurumsal uygulamalar için sıkça başvurulmakta ve özellikle kısa zaman içerisinde tamamlanması gereken büyük projelerde çeviri şirketlerinin can yeleği olmaktadır.

Ancak makine çevirisi her ne kadar teknik metin çevirilerinde başarılı işlere imza atsa da henüz gelişimini tamamlama aşamasından çok uzaktır. Bu durum, makineden alınan çıktının doğrudan müşteriye aktarılamaması anlamına gelmektedir.

Makine Çevirisi Sonrası Düzeltme İşlemi

İşte bu aşamada post-editing, yani motamot çevirisiyle makine çevirisi sonrası düzeltme işlemi devreye girmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere post-editing, makine çevirisinden çıkan “ham çeviri” metninin bir insan tarafından kontrol edilmesi ve gerekli görülen düzeltilmelerin yapılması işlemidir. Post-editing işlemini gerçekleştiren çevirmenin hedef dili anadili olmalıdır zira makine çevirisinin özellikle Hint-Avrupa dil ailesindeki diller arasında yaptığı çevirilerdeki başarı oranı neredeyse yüzde yüze yakındır. Bu dil çiftleri arasında yapılan bir teknik metin makine çevirisinde çevirmen, büyük ihtimalle yalnızca çok ince ayrıntılarda hatalar bulup düzeltecektir. Bu ayrıntıları görebilmek ise ancak anadili veya anadili düzeyinde bir dil becerisiyle mümkündür.

Sonuç olarak post-editing’in nihaî amacı, bir insan tarafından kontrol edilen ham makine çevirisinin, iyi bir çevirmenin kaleminden çıkmış bir çeviriden farkı olmayan başarılı bir metne dönüşmesini sağlamaktır.

Mirora olarak sadece çeyrek yüzyıllık geçmişimize yaslanmıyor, aynı zamanda bu zorlu sektörde 25 yıldır ayakta kalmamızı ve tercih edilmemizi sağlayan yeniliklere açık olma ve ayak uydurma refleksi gösteriyoruz ve bu refleks sayesinde makine çevirisi alanındaki gelişmeleri de hep yakından takip ettik ve etmekteyiz. Dolayısıyla post-editing işlemi için de sizlere alışık olduğunuz Mirora kalitesini sunacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın.

Uzman ekibimize danışın !

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Makine Çevirisi Nedir? Stratejik Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Makine çevirisi ya da MT (Machine Translation), çevirisi gerçekleştirilecek olan bir metnin, çeviri işlemi için geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımı tarafından tercüme edilmesidir.

Teknoloji Çevirinin Neresinde?

Makine çevirisinin fikir babasının René Descartes olduğu kabul edilir. Ancak bu alanda ilk adımlar 1930’larda, yani Descartes’ın ölümünden yaklaşık üç yüz yıl sonra, atılmıştır.

Makine Çevirisi mi İnsan Çevirisi mi?

Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve yapay zekanın insan iş gücünün yerini alıp alamayacağı, uzun süredir tartışmalara yol açan bir konu. Çevirmenlik de yapay zekanın gelişmesiyle tehdit altında olan meslekler arasında yer alıyor…

MAKİNE ÇEVİRİSİ SONRASI DÜZELTME NEDİR?

Makine çevirisi sonrası düzeltme (MTPE); doğru, akıcı ve deyimsel olmasını sağlamak adına makine tarafından çevrilmiş içeriği gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi içeren bir süreçtir.