Rumence

Rumence, Romanya’nın resmî dilidir ve Romen dillerinin doğu koluna mensuptur. Çoğunluğu Romanya ve Moldova’da yaşayan 28 milyon kişi tarafından konuşulur. Moldova’nın resmî dili Moldovaca da Rumence ile aynı olmasına rağmen ülke yasaları kapsamında ülkenin resmî dili Moldovaca olarak yer almaktadır.

Rumence Latinceye gramer ve kelime dağarcığı olarak oldukça benzemektedir. Romanya tarih boyunca çevresel etkilerden diğer ülkelere göre daha az etkilendiği için Latince etkisi diğer dillere göre daha fazla gözükmektedir.

Romanya bölgesinde Roma İmparatorluğu’nun işgalinden önce yaşayan yerli halkın, yani Daçyalıların (Romanya tarihsel olarak Daçya – Dacia – olarak isimlendirilir), kullandığı kelimeler de Rumencede bulunmaktadır. Dolayısıyla bazı kelimelerin İtalyanca – İspanyolca gibi dillerde hiç benzeri yoktur (örneğin brânză – peynir).

MS 101 yılında Roma İmparatoru Trajan, Daçya topraklarını işgal etmiştir. Yani bu tarihten itibaren Latin etkisi Daçya’ya girmiştir. Bundan sonra da Daçya Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak üzere çeşitli işgallere uğramıştır. Bu sebeple Türkçe ile de bazı ortak kelimeler vardır.

Uzun bir süre SSCB’nin etkisi altında idare edilmesine rağmen Kiril alfabesi kullanılmamıştır. Rumen alfabesi Latin alfabesine çok büyük oranda benzer, sadece birkaç farklı harf vardır.

Rumencenin Romanya dışında resmî dil olarak kabul edildiği yerler Moldova ve Voyvodina’dır. Rumenceyi azınlık dili olarak kabul eden ülkelerse Macaristan, Sırbistan ve Ukrayna’dır.

Rumence Çeviri Hizmeti

Rumence çeviri işleriniz için Mirora’ya güvenebilirsiniz. Romanya’da kurumsal iş ortaklarımız olduğundan uzun yıllardır dünyanın bütün dillerinden Rumenceye ve Rumenceden dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”