Rusça

Rusça, Slav Dillerinden, Avrasya’da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Dünya üzerinde en çok konuşulan yedinci dildir. Rusça Kiril alfabesini kullanır. Rusçada vurgu önemlidir ve sözcüklerde vurgunun belli bir yeri yoktur. Bu yüzden sözcükleri öğrenirken vurguyu ve telaffuzu doğru öğrenmek önemlidir. Rusça sözcüğün okunuşu vurgunun bulunduğu yere bağlı olarak değişir.

En yaygın kullanıldığı ülkeler Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Beyaz Rusya’dır. Bir zaman Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerde de eskisi kadar yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Sovyetler Birliği zamanında farklı etnik grupların konuştuğu dillere yönelik devlet politikası sık sık değişse de, ağırlıklı olarak Rusça kullanılmaktaydı.

1990 yılında, birliğin resmi dili olarak kabul edildi. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerin çoğu kendi yerel dillerini destekleyen politikalar izlediler. Ancak Rusçanın bölgedeki önemi güncelliğini korumaktadır. Örneğin Estonya’nın % 67,8’i bu dili konuşmaktadır. Sovyetler Birliği’nden dağılan ülkelerin çoğunda Rusça resmî dildir. Resmî dil değilse bile Rus dili okullarda öğretilmektedir. Baltık ülkelerinde ya yabancı dil olarak ya da ana dil olarak Rusça konuşulmaktadır. Kazakistan, Beyaz Rusya ve Kırgızistan’da hâlâ resmi dildir. Kuzey Kazakistan’ın büyük bir kısmı hala Rusça konuşmaktadır. Litvanya nüfusunun % 60’ı Rusça bilmektedir. İsrail’de 750.000 kişi tarafından Rusça konuşulmaktadır. Bunlar eski Sovyetler Birliği’nden gelen Yahudi göçmenlerdir. Kazakistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Tacikistan’da okullarda zorunlu Rusça eğitimi verilir.

Mirora Rusya’da ve Ukrayna’da kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora, dünyanın bütün dillerinden Rusçaya ve Rusçadan dünyanın tüm dillerine anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

Rusça Alfabesi

Rusça 33 harften oluşan ve Kiril alfabesinin Rusçaya uyarlanmış şekli olan bir alfabe kullanır.“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”