Mirora Translation

Çeviride Son Okuma

Eksiksiz ve mükemmel bir çeviri, uzun bir çalışma süreci sonucunda ortaya çıkar. Başarılı bir çevirinin son aşaması ise son okuma olarak açıklanabilir. Bir dilden başka bir dile kaynak metnin hem biçimsel hem de anlamsal özelliklerini yansıtarak tercüme edilmesi oldukça zahmetli bir iştir. Çevirinin hedef dilin özelliklerine ve kültürel yapısına uygun olması beklenir. Aynı zamanda yaratılan içerik, tutarlı ve akıcı bir üsluba sahip olmalıdır. Birden çok uzmanın dahil olduğu çeviri de temelde üç süreçten oluşmaktadır. Çeviri + Redaksiyon + Son okuma süreçleri uluslararası jargonda genellikle TEP olarak ifade edilir.

İlk aşamada çevirmen metnin tamamını bazı kuralları ve talimatları baz alarak hedef dile çevirir. Çeviri esnasında, imla, doğruluk, hedef metne uygunluk gibi kriterleri göz önünde bulundurur. Daha sonra çeviri, redaktöre iletilir. Redaktör, kaynak metni esas alarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar. Redaksiyon sürecinin sonundaysa hedef metin ana dili hedef dil olan bir başka dil uzmanına yönlendirilir. Tercümenin kalitesine dair fikir veren son aşamayı ise biraz daha detaylandırmak gerekir.

Son Okuma (Proofreading) Süreci

Çeviri ve redaksiyon aşaması tamamlandıktan sonra sıra son okuma sürecine gelir. Son okuyucu gerektiğinde kaynak metni de kullanarak çeviriyi kontrol eder. Gerekli düzeltmeleri yapar. Bu düzeltmeler, sık yapılan dil bilgisi, imla, terim, format ya da üslup hataları olabilir. Bulunan hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasında bildirilir.

Çeviri süreçleri genellikle bu üç aşamada tamamlanır. Ancak müşterilerine eksiksiz ve kaliteli hizmet sunan Mirora’da müşteri beklentileri, gereksinmeleri ve talimatları da dikkate alınarak hedef metin daha pek çok kontrol süreçlerinden geçirilebilir.

Son Okuma Neden Gereklidir?

Çevirmenin göremediği hatayı redaktör fark eder. Redaktörün gözünden kaçan çok küçük hatalar, son okuyucu tarafından fark edilir. Böylece tercüme edilen metin, son aşamada mümkün olan en mükemmel hale dönüşür. Doğru terminolojinin kullanıldığı, akıcı ve özüne uygun metinler ortaya çıkarılabilir. Bu süreç esasında tüm paydaşlar için çok önemlidir. Süreç sonunda çevirmen yapılan düzeltmeleri görerek kendini geliştirme şansı bulur. Redaktör başka bir gözle bakarak metindeki küçük hataları düzeltir. Son okuyucu ise içeriğe son halini vererek, mükemmel dokunuşu tamamlar.

Kalitesi ve standart olarak uyguladığı proje süreçleri ile Ağustos 1997’den beri müşterilerine en kaliteli hizmeti sunan Mirora’dan son okuma hizmeti satın almak isterseniz, bizimle çok çeşitli yollardan kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !