Mirora Translation

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Ve Rıza Metni

İşbu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilmiş olduğunuzu ve kişisel verilerinizin bu belgeyle belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Aydınlatma ve rıza metninin amacı kişisel bilgilerin ya da gizli nitelikli diğer bilgilerin neler olduğu ve nasıl işleneceği, aktarılacağı, korunacağı veya imha edileceği konularında sizi bilgilendirmektir.

Mirora Çeviri Ltd. şirketi olarak bize saklanması veya işlenmesi amacıyla sağladığınız kişisel bilgilerinizin ve diğer gizli bilgilerinizin korunması için gerekli önlemleri almış bulunuyoruz. Tüm bilgisayarlarımız, sunucularımız yüksek teknolojili dijital koruma şemsiyesi altındadır. Şirketimizdeki basılı evrakın ve her tür gizli bilgilerin de korunmasıyla ilgili süreçler tanımlanmış ve yürütülmektedir.

Topladığımız Kişisel Veriler, Toplama Yöntemi ve Amacı:Kişisel bilgilerinizi WEB sitemizi ziyaretiniz sırasında veya diğer medya üzerinden ya da bize gönderdiğiniz posta, e-posta ve eklerindeki içerikte yer alan materyalden elde etmiş olabiliriz. Bu bilgiler, adınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, biyometrik, medikal verileriniz ve/veya diğer gizli bilgileriniz olabilir. Bu verilerinizi alma, işleme, saklama amacımız, Çeviri, Redaksiyon vb. ilintili hizmetlerimizi yapabilmektir.

Kişisel bilgilerinizin yanı sıra WEB sitemizi ziyaretiniz esnasında IP adresiniz, tarayıcı programınız, işletim sisteminiz, İnternet servis sağlayıcınız ve WEB sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalarımız gibi bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgileri “çerezler (cookies)” vb. güvenilir ve bilinir teknolojiler sayesinde toplarken amacımız; WEB sitemizin işlevselliğini arttırmak, daha kullanıcı dostu ve gereksinmelerinize ve beklentilerinize daha uygun olmasını sağlamak, e-postayla ya da diğer medya ile size yeni ürünlerimizi, kampanyalarımızı, duyurularımızı yapabilmek, kişiye/kuruma özel olarak hizmetlerimizi geliştirmek, pazar araştırmalarımızı yapabilmek ve reklamlarımızı ve duyurularımızı yayınladığımız sosyal medya hesaplarımızı yönetebilmektir. WEB sayfalarımızda ortalama ne kadar süre kalındığını, hangi sayfaların dikkat çekici olduğunu bilmek genel olarak bizim için değerlidir, kişisel olarak sizi tanımlamak için değildir. WEB sitemiz Google altyapısını ve pazarlama teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknolojiyle daha önce web sitemizi ziyaret etmiş olanlar kendilerine hedeflenmiş Google reklamlarına maruz kalabilirler. Bu tür hedeflenmiş reklamlara maruz kalmamak istiyorsanız kullandığınız WEB tarayıcılardaki ayarlardan çerez uygulamalarını engelleyebilirsiniz. Google’ın ve WEB sitemizde linkleri bulunan diğer WEB sitelerinin kendilerine özgü veri koruma politikaları ve süreçleri olduğunu lütfen aklınızda tutun. Bu kişi ve kurumların veri koruma politikaları ve süreçleriyle ilgili hiçbir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz yoktur.

Sizlere e-postaları ya kendi sunucumuz üzerinden ya da MailChimp’in sunucuları üzerinden göndermekteyiz. 2020 yılı itibariyle, Pukta’nın profesyonel IT hizmetlerinden yararlanıyoruz. Ön bilgilendirme yapmadan bu tedarikçilerimizi değiştirebiliriz ancak yeni tedarikçilerin de kişisel bilgileri ve diğer gizli bilgileri aynı düzeyde koruması sağlanacaktır.

Mirora Çeviri Ltd, şirketi Veri Sorumlusu bir kuruluştur.

Haklarınız: info@mirora.comadresine e-posta göndererek ya da posta adresimize göndereceğiniz bir yazıyla aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
6) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.
7) Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, belirtilen platformlar üzerinden sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili platform kapsamında veya Mirora tarafından sunulan diğer hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’de ve/veya diğer ülkelerde bulunan güvenilir iş ortaklarıyla rızanıza dayalı olarak aktarılabileceklerdir.

Gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda, onayınız olmadan ve size danışmadan kişisel verilerinizi kayıtlarımızdan silme hakkımızı saklı tutarız.