Mirora Translation

Sözlü Çeviri

Mirora’da Sözlü Çeviri Hizmetleri

Profesyonel çeviriler, genellikle yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı tercümeler, belge, yazışma, kitap gibi yazılı bir kaynaktan hedef dile çevirmeyi ifade ederken, sözlü çeviri herhangi bir dilde yapılan sözlü bildirimin bir başka dile anlam kaybı olmadan aktarılması anlamına gelmektedir. Sözlü çeviri, simültane çeviri (eş zamanlı) ve ardıl çeviri (konsekütif) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Sözlü Çeviri Türleri

Simültane Tercüme

Simültane çeviri, genellikle uluslararası organizasyonlarda veya etkinliklerde tercih edilmektedir. Bu tür organizasyonlarda ikiden fazla dil kullanıldığından eş zamanlı çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. İş insanları, siyasetçiler, uzmanlar gibi yüksek profilli kişilerin yer aldığı organizasyonlarda tercih edilen bu tür tercümelerde, genellikle iki çevirmen vardır ve iki çevirmen süreci esasında birlikte idare eder. Simültane tercümede tercümanlar ses geçirmeyen özel bir odada otururlar ve özel bir kulaklık yardımı ile önce çevireceği dildeki konuşmayı dinler daha sonra da dinlediği konuşmayı eş zamanlı olarak çevirmeye başlar. Tercümanın çevirisini yaptığı konuşmalar, hedef dildeki kişi ya da kişilere de eş zamanlı olarak aktarılır. Sözlü tercüme türünün en zorlu alanlarından biri olan eş zamanlı çeviri, tercümanı oldukça yoran bir iştir. Bu nedenle, çevirmenler belli zaman aralıkları ile dönüşümlü bir şekilde çalışırlar.

Ardıl Tercüme

Ardıl çeviride tercümanlar ve katılımcılar birlikte yer alırlar. Eş zamanlı çevirinin aksine, tercüman herhangi bir teknolojik donanıma ihtiyaç duymaz. Konuşmacıların kurduğu cümlelerin hemen ardından çevirmenler devreye girer. Kurulan cümleler, istenen dile eksiksiz bir şekilde çevrilir. Yüksek dikkat ve bilgi birikimi gerektiren ardıl çevirinin işinin ehli uzmanlar tarafından yapılması, sağlıklı bir iletişim kurulması için çok önemlidir. Çevirmenin, her iki dile de hakim olması, sektörün veya alanın terminolojisini bilmesi çok önemlidir. Zira sözlü çeviri hizmetleri kapsamında yazılı çevirinin aksine geriye dönük kontrol yapmak ve hataları kontrol etmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Yirmi yılı aşan tecrübesi ile Mirora, tüm müşterilerine kaliteli ardıl tercüme hizmeti sunmaktadır.

Farklılıkları

  • Ardıl çeviride çevirmen konuşmacının sözünü tamamlanmasını beklerken, eş zamanlı tercüme sürecinde çevirmen, konuşmacı ile neredeyse eş zamanlı olarak çeviriyi gerçekleştirir.
  • Simültane çeviride en az iki tercüman bulunurken, ardıl çeviride tek bir çevirmen yer almaktadır.
  • Simültane çeviride teknolojik ekipmanlar kullanırken, ardıl tercümede çevirmen ekipmana ihtiyaç duymaz.
  • Ardıl tercüme, iki dilin kullanıldığı küçük toplantılarda kullanılır. Eş zamanlı çeviri ise daha çok dilin konuşulduğu büyük organizasyonlarda tercih edilir.

Ağustos 1997 yılında kurulduğu andan beri, müşterilerinin çeviri, yerelleştirme ve dil danışmanlığı gereksinimlerine yönelik profesyonel çözümler sunan Mirora’nın, sözlü çeviri hizmetinden faydalanmak isterseniz, e-mail veya telefon üzerinden kolayca iletişime geçebilir, bilgi alabilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Online Uzaktan Simültane Çeviri

Simültane çeviri, sözlü olarak gerçekleştirilen çeviri hizmetlerinden biridir. Simültane çeviride çeviri işlemini gerçekleştirecek olan çevirmenler çeviriyi konuşan kişiyle aynı anda yapmaktadır.

Sözlü Çeviri Rehberi

Çeviri hizmeti, Yazılı ve Sözlü Çeviri olmak üzere iki ana dala ayrılır. Yazılı çeviride çok çeşitli resmî ve gayriresmî yazılı belge ve metinlerin çevirisi yapılırken sözlü çeviri genellikle uluslararası gezilerde veya konuk ağırlamada ve toplantı, kongre ve konferans gibi etkinliklerde kullanılır.

Simultane Çeviri

Bir konferansa gittiğinizi ve sahnedeki konuşmacının yabancı birisi olduğunu düşünün; üstelik yaptığı konuşmada da teknik terimler içeren birçok bilgi veriyor ve siz, konuşmacının dilini medikal bir konuşmanın tamamını kavrayabilecek kadar bilmiyorsunuz.

Ardıl Çeviri Dediniz de o Simultaneden Farklı mı ki?

Ardıl çeviri, sözlü çevirinin bir alt dalıdır. Konferans ve toplantı gibi çeşitli alanlarda sıklıkla başvurulan bir çeviri yöntemi olarak zaman zaman simultane çeviri ile karıştırılabilir.

TERCÜME HİZMETİ

Çeviri bölümlerinin ismi, Mütercim Tercümanlık olarak geçer. Bu durum daha önce dikkatinizi çekti mi? Eğer dikkatinizi çektiyse, aradaki farkın ne olduğunu merak etmişsinizdir.