Mirora Translation

Sözlü Çeviri Rehberi

Çeviri hizmeti, Yazılı ve Sözlü Çeviri olmak üzere iki ana dala ayrılır. Yazılı çeviride çok çeşitli resmî ve gayriresmî yazılı belge ve metinlerin çevirisi yapılırken sözlü çeviri genellikle uluslararası gezilerde veya konuk ağırlamada ve toplantı, kongre ve konferans gibi etkinliklerde kullanılır.

Sözlü Çeviri Türleri

Sözlü çeviri, temel olarak üç başlığa ayrılır:

  1. Ardıl Çeviri:

Ardıl çeviri, çevirmenin önce konuşmacıyı dinleyip, bu süre içerisinde isterse notlar alıp, konuşmacı konuşmasını bitirdiğinde de bu notlar ve aklında kalanlar üzerinden konuşmayı çevirmesi şeklinde gerçekleştirilen çeviridir. Bu çeviri yönteminde, çeviriye başlamadan önce konuşmacı ile çevirmen, konuşmacının konuşmayı hangi aralıklarla kesip çevirmene söz vereceği konusunda anlaşırlar.
Ardıl çeviri yapan çevirmenin ayırt edici özelliği iyi not alma becerisidir.

  1. Simultane (Eşzamanlı) Çeviri

İsmini Latince “simultaneous” (aynı anda gerçekleşen) kelimesinden alan simultane çeviri, çevirmenin, konuşmacının konuşması sırasında yaptığı çeviridir. Bu nedenle, eşzamanlı çeviri veya genellikle konferanslarda tercih edildiği için konferans çevirisi olarak da anılır. Simultane çeviride çevirmen genellikle bir kabinde bulunur ve çeviriyi simultane çeviri ekipmanlarını kullanarak aktarır. Simultane çevirmenin ayırt edici özelliği iyi not alma ve konuşmacının vurgu ve tonlamalarını elinden geldiği oranda koruyarak çevirme becerisidir.
Simultane çeviride, etkinlik süresinin uzunluğuna bağlı olarak birden fazla çevirmen tercih edilebilir.

  1. Fısıltı Çevirisi

Herhangi bir dili bilen büyük bir topluluğun arasında kalan küçük bir grup veya tekil bireyler için, yine simultane çeviri gibi konuşma sırasında yapılan çeviridir. Ancak bu çeviri yönteminin simultane çeviriden farkı, çevirmenin çeviriyi bir kabinde değil de bu küçük grup veya bireyin yakınında bulunarak, konuşmacı ile çevirmenin sesinin karışmayacağı ve diğer insanları rahatsız etmeyecek denli kısık bir ses tonuyla yapmasıdır.
Fısıltı çevirisi yapan çevirmenin ayırt edici özelliği sesini konuşmacının sesini gölgelemeyecek ve diğer kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayabilme becerisidir.

Hangi Etkinlikte Hangi Sözlü Çeviri Türü Tercih Edilmeli?

Ne yazık ki ülkemizde sözlü çeviri türleri ve hangi alanda hangisinin kullanıldığı hâlâ geniş çevrelerce bilinmeyen bir konudur. Özellikle hasbelkader sözlü çeviri hizmeti alma ihtiyacı duyan müşteriler, almak istedikleri hizmeti ve beklentilerini açıklayana kadar çevirmen ve çeviri şirketlerini epey yormaktadır. Bu sebeple, aşağıda sizlere kısa ve basit bir sözlü çeviri hizmeti tablosu sunuyoruz:

Ardıl Çeviri Simultane (Eşzamanlı) Çeviri Fısıltı Çevirisi
Konuşma kısa ve çeviri için yeterli zaman olduğunda tercih edilir.

Örn.: Basın açıklamaları, röportajlar, mahkeme veya hastanede verilen çeviri hizmeti sırasında.

Zaman kısıtlı, çeviriye ihtiyaç duyan kişi sayısı fazla ve etkinlik sırasında veya dinleyiciler arasında birden fazla dil kullanıldığında tercih edilir.

Örn.: Konferans, toplantı, panel ve sempozyum gibi geniş kitlelerin katıldığı etkinlikler sırasında.

Zaman kısıtlı ve çeviriye ihtiyaç duyan kişi sayısı az olduğunda tercih edilir.

Örn.: Gezi ve az katılımcılı toplantılar sırasında, devlet başkanlarının ve bakanlarının ikili ya da üçlü görüşmelerinde.

 

Sözlü Çeviri Rehberi