Mirora Translation

Teknik Çeviri

Türk Dil Kurumu tarafından teknik sözcüğü, “bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi” olarak açıklanmaktadır. Dünyada ve özellikle Türkiye’de “teknik çeviri denilince kastedilen edebiyat dışı tüm çeviri alanları kastedilir. Teknik çeviri çok basit olarak herhangi bir bilim ya da meslek dalında kullanılan sözcüklerin, cümlelerin başka bir dile ve kültüre aktarılmasını sağlayan bir çeviri işlemidir. Daha açık bir ifade ile teknik tercüme, teknik alanlardaki metinlerin çeviri işlemine tabi tutulması olarak ifade edilebilir. Bu alanda çeviri yapmanın zorluğu ise, teknik bilgiye sahip olmanın ve terminolojiye hakim olmanın zorunlu olmasıdır.

Doğru bilgi aktarımının yapılabilmesi için teknik çeviri yapan uzmanın alanın bilgisine ve terminolojisine hakim olması şarttır. Çeviriyi yapan kişinin alan hakkında bilgisi yetersizse ve çeviri tam anlamıyla yapılmazsa, önemli miktarda para ve zaman kaybı yaşanabilir. Örneğin bir makinenin kullanım kılavuzu ya da kullanma talimatı yanlış çevrildiğinde, makine tam kapasite ile çalışamaz. Daha kötü bir ihtimalle yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir ya da ürün bozulabilir, kullanım dışı kalabilir. Bu durum ciddi yasal sorunlara, üretimin aksamasına hatta durmasına neden olabilir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda teknik çeviriyi yapan kişinin alanında uzman olması gerektiği sonucuna kolayca varılabilir.

Teknik Çevirinin Özellikleri

 • Teknik çeviriye hemen her sektörde ihtiyaç duyulur. Ancak globalleşen dünyada özellikle ithalat ve ihracat işlemleri sırasında teknik İngilizce çeviri hizmetini satın almak neredeyse zorunlu hale gelmiştir.
 • Mühendislik, havacılık, gemicilik, otomotiv, enerji, kimya ve inşaat sektörleri teknik çevirinin en çok tercih edildiği alanlardandır.
 • Teknik çeviride cümlelerin net ve anlaşılır olması önemlidir.
 • Bu tür çeviriler genellikle ürün veya hizmet odaklıdır. Bu sebeple en kısa ve en açık yoldan bilgi vermeyi amaçlamalıdır.
 • Çevirmen, teknik çeviriye yorumunu katamaz. Kelimenin tam karşılığını kullanması gerekir.
 • Çevirmenin, alanın terminolojisine ve bilgisine hakim olması gerekmektedir. Bu nedenle uzmanlık gerektiren bir alandır.
 • Çevirmenin tercih ettiği ve kullandığı kelimelerin, sektöre uygun olması son derece önemlidir.
 • Çevirmen çok çeşitli bilgisayar destekli çeviri uygulamalarından yararlanılabilir.

Teknik Çevirinin Kullanıldığı Alanlar

 • Tekstil
 • Gıda, Ziraat ve Tarım
 • Endüstri
 • Ulaşım & Lojistik
 • Mühendislik Alanları
 • Otomotiv
 • İnşaat, Mimarlık ve Yapı
 • Kozmetik
 • Elektrik & Elektronik
 • Telekomünikasyon
 • Enerji
 • Denizcilik

Kalitesi ve standart olarak uyguladığı proje süreçleri ile Ağustos 1997’den beri müşterilerine en kaliteli hizmeti sunan Mirora’dan teknik çeviri hizmet satın almak isterseniz, internet veya telefon aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Teknoloji Çevirinin Neresinde?

Makine çevirisinin fikir babasının René Descartes olduğu kabul edilir. Ancak bu alanda ilk adımlar 1930’larda, yani Descartes’ın ölümünden yaklaşık üç yüz yıl sonra, atılmıştır.

Türkçe Teknik Çeviride Neden Çok Sayıda Yabancı Terim Var?

Teknik çeviri, bilim veya teknoloji alanlarında yapılmış çalışmaların, gerçekleştirilmiş testlerin, üretilmiş veya üretilecek..

Çevirmek İçin Anlamak Şart mı?

İnsanı diğer varlıklardan ayıran şeyin düşünme kabiliyeti olduğu söylenir. Düşünme kabiliyeti sayesinde ne bir çita kadar hızlı, ne bir kaplan kadar yırtıcı, ne bir köpek kadar iyi koku alan…

Otomotiv Çevirisi – Yerel ya da Değil; İşte Bütün Mesele Bu!

Otomotiv sektörü, küresel yıllık ticaret hacmi en yüksek olan, küresel pazardan en çok pay alan sektörlerden biridir.