Mirora Translation

Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme bir belgenin yeminli tercümanlar tarafından, kaynak metnin aslına uygun bir şekilde çevrildiğini ifade eden ve noter tarafından da onaylanan resmi bir belgedir. Tercüme edilmiş bir belgenin noter onaylı hale gelebilmesi için yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş olması gerekmektedir. Yeminli tercüman, çevirinin basılı çıktılarını kaynak ve hedef metinlerin her sayfasını imzalar ve ardından noter çevirmenin imzasının orijinal olduğunu belgeler. Resmi kurumlarca kabul gören çevirilerde mutlaka ıslak imza ve kaşe bulunmaktadır.

Tercümanın ad, soyad gibi kişisel bilgilerini barındıran bu belgenin mutlaka ıslak imzalı olması gerekmektedir. Noter onaylı tercüme, birçok kurum ve kuruluş tarafından talep edilmektedir. Özellikle yurtdışındaki ülkelerin resmi kurumları bu tür evrakları apostilli olarak tercih etmektedir. Resmi kurumlara ibraz edileceği için, bahsi geçen çevirilerde hataya yer yoktur. Çeviride hataya rastlanırsa, belge geçerliliğini yitirir. Bu sebeple alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Noter Onaylı Tercümenin Özellikleri

  • Yeminli bir tercüman tarafından hazırlanır. Islak imza ve kaşe eklenir.
  • Çevirmenin yemin zaptı hangi noterdeyse sadece o noterde noter onayı yapılabilir.
  • Resmi makamlara verilecek evrakların, geçerli sayılabilmesi için genellikle noter tasdikli çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir.
  • Kaynak metin, çevirisi ile birlikte en az iki nüsha olarak hazırlanır. Bu nüshaların biri, müşteride, diğeri ise noterde kalır.
  • Bir tercümeye noter tasdiki verilmesi için, yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekir.
  • Çevirideki küçük bir hata belgenin geçerliliğini kaybetmesine neden olacağından, bu tür belgelerde hatalı çeviriye yer yoktur.

Noter Onaylı Tercüme ile Yeminli Tercümenin Farkları

Yeminli tercüme diploma ya da benzeri belgeleriyle yetkinliği noter tarafından kabul edilmiş çevirmenler tarafından gerçekleştirilir. Yeminli çevirilerde, çevirmen belgeleri kaynak metne sadık kalarak hedef dile çevirdiğini kabul ve beyan ederler. Yeminli tercüman çevirideki hatalardan kaynaklı bütün sorunların sorumluluklarını üstlenmiş olur.

Genelde, pasaport, diploma, doğum belgesi, göçmenlik belgesi, yükseköğretim denklik belgesi, sözleşmeler, ihale belgeleri, teknik şartnameler, gibi belgelerde yeminli çeviri istenir. Özellikle devlet daireleri, üniversiteler, kamu kurumları, konsolosluklar yeminli tercüman tarafından çevrilmemiş evrakları kabul etmezler. Noter onaylı çeviri ise, yeminli tercümenin bir adım sonrası olarak düşünülebilir. Öncelikle yeminli tercüman, çevirdiği metnin altına imzasını atar daha sonra yemin ettiği noterde belgeyi onaylatır. Böylece çevrilen evrak, noter onaylı tercüme halini alır. Noter tasdikli çeviriler, belgenin verileceği makam talep ettiğinde hazırlanabilir.

23 yıl, üç kıtada hizmet veren ve EULOGIA,ELIA,GALA gibi dünyanın en saygın meslek örgütlerine üye olan ve kaliteden asla ödün vermeyen Mirora müşterilerine noter onaylı tercüme hizmeti de vermektedir. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, çeşitli iletişim kanallarını kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !

En Çok Merak Ettikleriniz

Noter onaylı tercüme işlemi genellikle resmi belge ve evraklar söz konusu olduğunda tercih edilir. Pasaport, diploma, doğum belgesi, göçmenlik belgesi, sözleşmeler, ihale belgeleri, teknik şartnameler, evlilik cüzdanı, diploma, tapu, ruhsat gibi resmi değer ifade eden belgelerde noter onaylı çeviri istenir.

Metin öncelikle noterden yemin zaptı almış yeminli tercüman tarafından çevrilmelidir. Yeminli tercüman çevirisini yaptığı kaynak ve hedef metnin her sayfasını imzalar. Ardından noter, çevirmenin imzasının orijinal olduğunu tasdik eder. En az iki nüsha halinde hazırlanan bu belgelerin biri noterde kalır, diğerleri ise müşteriye teslim edilir. Belge yurt dışındaki resmi makamlara sunulacaksa, resmiyet kazanabilmesi için noter tasdikinin de kaymakamlıklarca onaylanması yani

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Noter Tasdikli Çeviri Nedir? Yeminli Tercüme ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Noter tasdikli çeviri ya da noter onaylı çeviri, adından da anlaşılacağı gibi, tercüme işleminin sonrasında bir noter tarafından tasdik edilmiş olması gereken çeviri faaliyetine denmektedir.

Noter Onaylı Tercüme/Yemin Tasdikli Tercüme

Noter onaylı/yemin tasdikli veya daha kısa hâliyle yeminli tercüme, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara resmî belgelerin, sunulacağı ülkenin ve kurumun diline, bağlı olduğu noterden yemin zaptı almış bir yeminli tercüman tarafından çevrilmesi işlemidir.

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Günümüzde çevirmenlerin mesleklerini icra ettiği birçok alan bulunmakta ve bu çeşitlilik, kimi zaman çeviri dünyasına yabancı olan kişiler için kafa karıştırıcı olabilmekte. En çok kafa karışıklığına yol açan çeviri türlerinden birisi de noter onaylı tercüme; zira bu çeviri türü, sıklıkla yeminli tercüme ile karıştırılıyor. Bu iki çeviri türü arasındaki farkı açıklayabilmek için önce süreçten bahsetmek gerek.