Mirora Translation

Yazılı Çeviri

Mirora’da Yazılı Tercüme Hizmetleri 

Yazılı tercüme hedef dile aktarılması istenen metnin, yazılı olduğu durumlarda gerçekleştirilen bir tür çeviri işlemidir. Mütercimler tarafından gerçekleştirilen bu çevirilerde asıl olan yazılı kaynaktır. Edebi çeviri, teknik çeviri, ticari çeviri gibi türleri bulunan yazılı çeviri, pek çok süreçten oluşur. Bu süreçleri çeviri, redaksiyon ve son kontrol olarak özetlemek mümkündür. Çevirinin, son halini alabilmesi için tüm bu süreçlerden başarı ile geçmesi gerekmektedir. Süreçlerden herhangi biri atlanır ya da gerçekleştirilmezse, ortaya çıkan iş de bir o kadar profesyonellikten uzak olacaktır Mirora’da ise tüm bu süreçler, eksiksiz bir şekilde uygulanır ve belgelenir. Tüm bu kapsamlı süreçlerden geçmiş olan çeviri, uzun yolculuğunun sonunda mükemmel bir hale kavuşur.  

Yazılı Tercüme Aşamaları

Birinci Aşama : Çeviri 

Mirora’da yazılı çeviri, alanında uzman çevirmenlerin talimatlara ve kurallara uygun olarak metnin tamamını hedef dile çevirmesi ile başlar. Her çeviri sürecinin başlangıcında başarı ve kabul ölçütleri belirlenir. Her iş teslimatı sırasında çevirmen tarafından çevrimiçi olarak doldurulan bu kontrol listesi, çeviriyi mükemmel hale getirir. Bu koşulların kısa bir listesi ise aşağıdaki gibidir :

  • Zamanında teslim
  • İmla kurallarına uygunluk
  • Doğruluk
  • Hedef metnin tam olarak çevrilmesi
  • Kaynak metinde olmayan, hedef metne sehven eklenen notların, yorumların, açıklamaların varlığı
  • Dosya adı ve formatının uygunluğu
  • Sayfa tasarımının, fontların ya da kaynak metindeki diğer özelliklerin korunması
  • Müşterinin, hedef kitle ve kültürünün beklentilerini karşılaması

İkinci Aşama : Redaksiyon

Yazılı çeviri ikinci aşamasında çoğu zaman bir başka kişi tarafından gözden geçirilir. Redaktör kaynak metni esas alarak, metni yeniden gözden geçirir. Profesyonel yazılı tercüme hizmeti sunan Mirora’da redaktör, “Çeviri Hizmetleri Tedarikçisi Kontrol Listesi” baz alarak çeviriyi kontrol eder, gerekli düzeltmeleri yapar. Redaksiyon sürecini başarı ile geçen metinler, yukarıda bahsi geçen kabul ölçütlerini hepsinden geçmiş sayılır. 

Üçüncü Aşama : Son Okuma 

Bu aşamada metin son okuyucu tarafından yeniden ve son kez ele alınır. Son okuyucu, yazılı çeviriyi kaynak metinle karşılaştırarak kontrol eder. Gereken düzeltmeleri yapar. Sık rastlanan dilbilgisi hataları, üslup, imla gibi hatalar giderilir. Çevirinin istenen formatta olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonucunda yapılan değişiklikler, bulunan hatalar teslim yazışmasına bir metin ile bildirilir.  Son okuma sürecinden başarı ile geçen metinler, tüm kabul şartlarını yerine getirmesinin yanı sıra, uygun bir üsluba ve akıcılığa sahiptir. Mirora’da yazılı tercüme hizmetleri bu kapsamlı aşamadan geçerek verilir. 
Ağustos 1997 yılında kurulduğu andan beri, müşterilerinin çeviri, yerelleştirme ve dil danışmanlığı gereksinimlerine yönelik profesyonel çözümler sunan Mirora’nın, yazılı tercüme hizmetinden faydalanmak isterseniz, bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !

En Çok Merak Ettikleriniz

Proje Yöneticilerimiz müşterinin talebini aldıktan hemen sonra müşteri kaydını açar ve çevirisi yapılacak belgeyi bazı özel yazılımlarla analiz eder. Sözcük sayılarıyla beraber, tüm çalışma şartları, teslim süresi ve maliyet ayrıntılarını içeren teklif müşterimize bildirilir. Yani müşteri, talebini ilettikten en fazla birkaç saat içerisinde, gönderdiği belgenin sözcük sayılarını, tüm çeviri süreçlerini, bu süreçlerin ücretlerini, teslim gününün saatine kadar öğrenir.

Bizler uluslararası kalite standartlarında ve tüm dünya tarafından kabul edilen en yaygın fiyatlama sistemi olan “Kaynak Metin Sözcük Sayısı” bazlı fiyatlama yapıyoruz. Bu sistemde sizlerden gelen kaynak metinleri analiz ettikten sonra metin içinde tekrar eden ya da daha önce sizin için yapılan çevirilerin belleklerinden gelen benzer ve benzemez sözcük sayılarına göre bütçe ve zamanlamayı belirliyoruz. Benzer sözcükleri segment bazında değerlendirip her bir benzer sözcük için %50 benzerlik indirimi uyguluyoruz. 

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Çeviride Neden Hedef Dil Anadili Olmalıdır?

En kaba tabiriyle çeviri, bir dildeki herhangi bir kelime, cümle, mesaj veya göstergenin mümkün olan en yakın anlam ve üslupla başka bir dile aktarılması işlemidir.

Mütercim mi? O da nesi?

En kaba tabiriyle çeviri, bir dildeki herhangi bir kelime, cümle, mesaj veya göstergenin mümkün olan en yakın anlam ve üslupla başka bir dile aktarılması işlemidir.

Çevirinin Ötesinde

Çeviri mesleğinin bir geleceği olduğundan söz edebilir miyiz? Cevap, kesinlikle soruyu nereden ele aldığınıza bağlı.

BELGE ÇEVİRİSİ

Her geçen gün dünya küçülmekte ve bu küreselleşme süreci ile birlikte dil engeli ön plana çıkmaktadır. 

ÇEVİRİ SANATININ TEMELLERİ

Teknoloji geliştikçe, çeviri hizmetleri veren kişiler ve firmalar daha doğru, güvenilir ve erişilebilir olmanın yollarını buldu. Peki, çeviri hizmetleri nasıl çalışır? Bu hizmetlerin temelleri nelerdir?