Mirora Translation

Belge Çevirisi

Belge Çevirisi

Her geçen gün dünya küçülmekte ve bu küreselleşme süreci ile birlikte dil engeli ön plana çıkmaktadır. Bu hızlı dönüşümde geride kalmamak için hem yazılı hem de sözlü iletişim esastır. Dil engelini aşmak için, çeviri hizmetleri küreselleşmenin merkezinde yer almaktadır. İşletmelerin küresel rekabete katılabilmek için; bireylerin ise iletişim ve esas olarak evrak işleri için çeviri hizmetlerine ihtiyacı vardır. Belge çevirisi potansiyel müşteriler tarafından sık talep edilen bir hizmettir.

Belge çevirisi, yazılı kelimelerin kaynak dilden hedef dile aktarılmasıdır. Broşürler, yasal formlar, yasal bildirimler ve sağlık raporları gibi bazı belgeler, kanun gereği yeminli çevirmen tarafından çevrilmelidir. Ancak, bir çevirmenin işi kelimeleri başka bir dile aktarmaktan çok daha fazlasıdır. Farklı belge türlerinin belirli bir stili, tonu ve üslubu vardır. Çevirmen, çeviriye başlamadan önce belge türüne hâkim olmalıdır. Bazen, çeviri endüstrisi dışındaki insanlar tüm süreci ve ne kadar zaman alıcı olduğunu anlamakta zorlandığından, zaman sınırlaması çevirmen için üstesinden gelinmesi gereken bir zorluktur.

Belge çeviri hizmeti sunan bir çevirmenin izlemesi en muhtemel adımlar şunlardır:

  1. Belge ile tanışma:Tüm çevirmenler farklı konularda uzmanlığa sahiptir ve bu nedenle çeviriye başlamadan önce bir hazırlık süreci vardır. Türü ne olursa olsun, çevirmeden önce belge hakkında genel bir fikre sahip olmak önemlidir. Bu nedenle ilk okuma mühimdir. Hiçbir çevirmen bir işi okumadan kabul etmez.
  2. Hazırlık: Çevirmen içeriği genel olarak kavradığında hazırlık aşaması başlar. Bu aşamada araştırma önemlidir. Çevirmen hem kaynak hem de hedef dilde paralel metinler bulabilir. Amaç, belgenin üslubuna ve tonuna aşina olmak ve hedef dilde doğru terminolojiyi bulmaktır. Bazen müşteriler, özel terminoloji verebilir ve bu da süreci hem hızlandırır hem de kolaylaştırır.
  3. Hedef Kitleyi Tanımak: yasal belge çevirisi veya tıbbi belge çeviri hizmetleri gibi teknik alanlar resmi bir üslup gerektirir; ancak resmi belgelerin yanı sıra hedef kitleyi tanımak belge çevirisinde hayati bir rol oynar. Örneğin; bir broşürün çevirisi yapılırken saat ve tarih gibi bazı unsurların yerelleştirilmesi şarttır. Hedef kitleye doğru hitap etmek, tüm çeviri hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
  4. Çeviri: Sonunda, çevirmen belgeye her açıdan hâkim ve şimdi çevirme zamanı! Ancak makine çevirisi veya bilgisayar destekli çeviri araçları yardımıyla bile çevirmen günün sonunda bir insandır ve bir günde yüzlerce kelimeyi çeviremez. Ayrıca bunun bir ekip işi olduğunun ve çevirinin bu ekip işinde sadece bir adım olduğunun altı çizilmelidir. Doğruluğu sağlamak için başka bir çevirmen tarafından sonradan düzenleme yapılması çok önemlidir.

Belge çevirisi sanılanın aksine kelimeleri bir dilden başka bir dile aktarmak değil, belgenin gerektirdiği iletişim türüne hâkim olmaktır. Ancak, doğru bir çeviri için ön-düzenleme ve son-düzeltme de esastır. En iyi sonucu elde etmek için sabırlı olun! Çeviri de diğer herhangi bir iş gibi zaman alır.

Belge Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir