Mirora Translation

Hukuk Çevirisi

Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak açıklamaktadır. Bu tanımda vurgu, toplum kelimesi üzerinedir. Hukuki düzenlemeler ve yasalar, toplumdan topluma değişiklik gösterirler. Bu nedenle de hukuk alanındaki çeviriler sektördeki en zor çevirilerdir. Hukuki çeviri, yasal bağlamda üretilmiş metinlerin, belgelerin hedef dile aktarılması olarak açıklanabilir.

Nüfus cüzdanından, ikametgah belgesine, doğum belgesinden denklik belgelerine kadar birçok metin, hukuki belge olarak kabul edilir. İnsan yaşamını doğrudan etkileyebilecek hukuki metinlerin çevirisi ise alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Alanında uzman olmayan kişilerin çevirisi, zaman, enerji ve para kaybına neden olabilir. Çevirmenin, kavram ve terimlere hakim olması, konu hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir.

Hukuk Çevirilerinin Özellikleri

 • Hukuki çevirilerde yoruma yer verilmez. Kaynak dilde verilen mesaj doğrudan erek dile aktarılır.
 • Bu tür metinlerde kullanılan kelimelerin ve söz öbeklerinin alana uygun olması gerekmektedir.
 • Çevirmenin her iki ülkenin hukuku hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Bazı hukuki terimler, o ülkenin geleneklerinden ve kültürel kodlarından doğmuştur. Bu nedenle iki dil arasındaki hukuki kavramlar zaman zaman birebir örtüşmeyebilir. Bu durumda çevirmenin ciddi bir araştırma süreci geçirmesi gerekebilir.
 • Hukuk metinleri hem kavramsal olarak hem de kültürel olarak yoğun metinlerdir. Bu sebeple çevirmenin hukuk alanında deneyimli olması son derece önemlidir.
 • Metnin orijinal anlamını yitirmesi, çok çeşitli bürokratik sorunlara neden olabilir. Bu sebeple çevirmenin, çeviri sürecinde birçok farklı ögeye dikkat etmesi gerekir.

Hukuk Çevirisinin Kullanıldığı Alanlar

 • Noter onaylı Evraklar: Noter tarafından onaylanan ve resmi kurumlara verilecek evraklar yeminli tercümanlar tarafından çevrilir. Muvafakatname, vekaletname, doğum belgesi, pasaport, ehliyet, ruhsat belgeleri, evlilik belgesi bu gibi metinlere örnek olarak verilebilir.
 • Mahkeme Kararları: Dava sonunda açıklanan karar ve hükümlerin çevrilmesinde de hukuki çeviriden yararlanılır.
 • Patent İşlemleri: Buluşu yapan kişiye verilen buluşu kullanma ve yayma hakkı patent olarak açıklanabilir. Bu belgelerin başka ülkelerde geçerli olabilmesi için, çevrilmesi gerekir.
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Sözleşmeler: Özellikle çok paydaşlı kurumlar arasında imzalanan antlaşmaların, sözleşmelerin başka dillere çevrilmesine ihtiyaç duyulur.
 • Resmi Evraklar: Diploma, öğrenci belgesi, kimlik, nüfus ve ikametgah gibi belgelerin çevrilmesini içerir.
 • Hukuki Yayınlar: Akademik alanda üretilen hukuki metinlerin tercümesini içerir.

Yirmi yılı aşkın deneyimi ile Mirora, müşterilerine hukuk çevirisi hizmeti sunmaktadır. Eğer hizmet hakkında bilgi almak isterseniz, e-mail veya telefon üzerinden bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hukuki çeviri, hukuki belge ve metinlerin bir dilden diğerine dönüştürülmesini içerir. Bireylerin ve kurumların haklarını ve görevlerini etkilediği ve yasal metinlerin ilgili tüm dillerde aynı anlamı taşımasını sağladığı için çok önemlidir. Doğru ve kesin çeviriler esastır; yanlış yorumlamalar veya hatalar yasal tutarsızlıklara ve önemli sonuçlara yol açabilir.

Hukuki çeviri hizmetleri, doğum belgeleri ve evlilik cüzdanları gibi noter onaylı belgeler, mahkeme kararları, patent şartnameleri, sözleşmeler, kimlik kartları ve nüfus kayıt özetleri gibi resmi belgeler de dahil olmak üzere çok çeşitli belgeleri ele alır. Her bir tür, ayrıntılara titizlikle dikkat edilmesini ve hukuki terminolojinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

Bir hukuk çevirmeni, hem kaynak hem de hedef dilde yüksek yeterlilikte olmalı ve her iki dilin hukuk sistemleri hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmalıdır. Hukuki terminoloji konusunda özel eğitim gereklidir ve eğer çevirmen, bu dillerin etkilediği bölgelerden gelen belgelerle çalışıyorsa, Osmanlı Türkçesi, Arapça veya Farsça gibi tarihi dillere aşina olması gerekir.

Diğer çeviri türlerinin aksine, hukuki çeviri yüksek derecede hassasiyet gerektirir ve yoruma açık değildir. Çevirmenler, orijinal metnin anlamını herhangi bir değişiklik yapmadan hedef dilde doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Herhangi bir değişiklik, belgenin yasal etkisini potansiyel olarak değiştirebilir ve önemli yasal sonuçlara yol açabilir.

Hukuki çeviri, gereken mutlak doğruluk nedeniyle benzersiz bir şekilde zordur. Hukuki terimlerin tüm dillerde doğrudan karşılıkları olmayabilir ve kültürel nüanslar yorumlamayı etkileyebilir. Çevirmenlerin genellikle en uygun terimleri bulmak ve çevirilerin kaynak belgede amaçlanan yasal anlamlara sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak için kapsamlı araştırmalar yapması gerekir.

Hukuki çevirilerde kalitenin sağlanması, hukuki çeviri uzmanları tarafından yapılan kapsamlı incelemeler, tutarlılığı sağlamak için Çeviri Belleği sistemleri gibi gelişmiş çeviri araçlarının kullanılması ve yasal ve etik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalınması dâhil olmak üzere birçok kontrol ve denge katmanını içerir. Çevirmenlerin ayrıca çevirilerinin doğruluğunu korumak için hem kaynak hem de hedef dildeki yasal değişikliklerden haberdar olmaları gerekir.

Uzman ekibimize danışın !

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Hukukî Çeviri Sistemleri ve Özellikleri

Hukuk, doğası gereği sosyal bir varlık olan insan türünün birlikte yaşayabilmek adına oluşturduğu ve devlet mekanizması aracılığıyla koruduğu kurallar bütünüdür.