Mirora Translation

Hukuk Çevirisi

Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak açıklamaktadır. Bu tanımda vurgu, toplum kelimesi üzerinedir. Hukuki düzenlemeler ve yasalar, toplumdan topluma değişiklik gösterirler. Bu nedenle de hukuk alanındaki çeviriler sektördeki en zor çevirilerdir. Hukuki çeviri, yasal bağlamda üretilmiş metinlerin, belgelerin hedef dile aktarılması olarak açıklanabilir.

Nüfus cüzdanından, ikametgah belgesine, doğum belgesinden denklik belgelerine kadar birçok metin, hukuki belge olarak kabul edilir. İnsan yaşamını doğrudan etkileyebilecek hukuki metinlerin çevirisi ise alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Alanında uzman olmayan kişilerin çevirisi, zaman, enerji ve para kaybına neden olabilir. Çevirmenin, kavram ve terimlere hakim olması, konu hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir.

Hukuk Çevirilerinin Özellikleri

 • Hukuki çevirilerde yoruma yer verilmez. Kaynak dilde verilen mesaj doğrudan erek dile aktarılır.
 • Bu tür metinlerde kullanılan kelimelerin ve söz öbeklerinin alana uygun olması gerekmektedir.
 • Çevirmenin her iki ülkenin hukuku hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Bazı hukuki terimler, o ülkenin geleneklerinden ve kültürel kodlarından doğmuştur. Bu nedenle iki dil arasındaki hukuki kavramlar zaman zaman birebir örtüşmeyebilir. Bu durumda çevirmenin ciddi bir araştırma süreci geçirmesi gerekebilir.
 • Hukuk metinleri hem kavramsal olarak hem de kültürel olarak yoğun metinlerdir. Bu sebeple çevirmenin hukuk alanında deneyimli olması son derece önemlidir.
 • Metnin orijinal anlamını yitirmesi, çok çeşitli bürokratik sorunlara neden olabilir. Bu sebeple çevirmenin, çeviri sürecinde birçok farklı ögeye dikkat etmesi gerekir.

Hukuk Çevirisinin Kullanıldığı Alanlar

 • Noter onaylı Evraklar: Noter tarafından onaylanan ve resmi kurumlara verilecek evraklar yeminli tercümanlar tarafından çevrilir. Muvafakatname, vekaletname, doğum belgesi, pasaport, ehliyet, ruhsat belgeleri, evlilik belgesi bu gibi metinlere örnek olarak verilebilir.
 • Mahkeme Kararları: Dava sonunda açıklanan karar ve hükümlerin çevrilmesinde de hukuki çeviriden yararlanılır.
 • Patent İşlemleri: Buluşu yapan kişiye verilen buluşu kullanma ve yayma hakkı patent olarak açıklanabilir. Bu belgelerin başka ülkelerde geçerli olabilmesi için, çevrilmesi gerekir.
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Sözleşmeler: Özellikle çok paydaşlı kurumlar arasında imzalanan antlaşmaların, sözleşmelerin başka dillere çevrilmesine ihtiyaç duyulur.
 • Resmi Evraklar: Diploma, öğrenci belgesi, kimlik, nüfus ve ikametgah gibi belgelerin çevrilmesini içerir.
 • Hukuki Yayınlar: Akademik alanda üretilen hukuki metinlerin tercümesini içerir.

Yirmi yılı aşkın deneyimi ile Mirora, müşterilerine hukuk çevirisi hizmeti sunmaktadır. Eğer hizmet hakkında bilgi almak isterseniz, e-mail veya telefon üzerinden bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Uzman ekibimize danışın !

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Hukukî Çeviri Sistemleri ve Özellikleri

Hukuk, doğası gereği sosyal bir varlık olan insan türünün birlikte yaşayabilmek adına oluşturduğu ve devlet mekanizması aracılığıyla koruduğu kurallar bütünüdür.