Mirora Translation

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Günümüzde çevirmenlerin mesleklerini icra ettiği birçok alan bulunmakta ve bu çeşitlilik, kimi zaman çeviri dünyasına yabancı olan kişiler için kafa karıştırıcı olabilmekte. En çok kafa karışıklığına yol açan çeviri türlerinden birisi de noter onaylı tercüme; zira bu çeviri türü, sıklıkla yeminli tercüme ile karıştırılıyor. Bu iki çeviri türü arasındaki farkı açıklayabilmek için önce süreçten bahsetmek gerek.

Çoğu resmi evrakın yeminli bir tercüman tarafından çevirilmesi gerekiyor. Peki yeminli tercüman nasıl olunur? Üniversitelerin çeviribilim veya mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan ya da çeviri yapabilecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayan resmi belgeleri sunan kişiler, notere başvurarak yeminli tercüman olabilir. Daha sonra noter bu kişilerin dil yeterliliğine ikna olursa, tercümanlara yeminli tercüman zaptı imzalatır ve bu sayede kişi, yeminli tercüman unvanını alır. Bir örneği noterde bir örneği de tercümanda bulunan bu belge; tercümanın bir belgeyi tercüme ederken çeviri etiğine uygun bir şekilde çeviri faaliyetini gerçekleştireceğinin, doğru ve eksiksiz çeviri yapacağının bir beyanıdır, aynı zamanda tercümanın çevirdiği bütün belgeler için tercüme hatalarından kaynaklanabilecek her türlü yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir. Yemin belgesine sahip olan tercümanlar, bir belgeyi çevirdikten sonra hem orijinaline hem de çevirisine imza atar, ardından da kaşesini basar ve çevrilen bu belgeye yeminli tercüme adı verilir, böylelikle çeviri, tüm resmi kurumlar tarafından geçerli sayılır.

Yukarıda bahsi geçen yeminli tercüme, noter tarafından tasdik edildiği takdirde noter onaylı tercüme olarak kabul edilir.  Dikkat edilmesi gereken husus ise çeviri faaliyetini gerçekleştiren tercümanın yemin zaptı hangi noterde kayıtlıysa, onay almak için de o notere gitmeniz gerektiğidir.

Birçok resmi belgenin yeminli tercümanlar tarafından çevirilmesi ve ardından yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Zira noter onaylı tercüme, bir belgenin yeminli tercümanlar tarafından aslına uygun bir şekilde çevirildiğini yasal olarak kanıtlayan belgedir ve resmi kurumlar tarafından talep edilen belgeler, ancak bahsi geçen prosedür uygun olarak çevrildiğinde kabul edilmektedir. Ancak bu maalesef çevirinin dil kalitesinin yüksek ya da kabul edilebilir olduğunu kanıtlayamaz. Uluslararası çeviri standartlarına göre ikinci bir çevirmenin redakte etmediği bir metne tamamlanmış çeviri gözüyle bakılamaz. Bu yüzden andlı çeviri ve noter onaylı çeviri gibi süreçler için kurumsal yapılara yani çeviri şirketlerine bu yetkinin bir an önce verilmesi gerekir.

Ne gibi belgeler için noter onaylı tercüme istenebilir?

 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • CV Tercümesi (resmî bir kuruma ibraz edilecekse)
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Niyet Mektubu Tercümesi
 • Nüfus Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
 • Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 • Resmi Gazete Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • Sponsor Mektubu Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Vekâletname Tercümesi
 • Vize Evrakı Tercümesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
Noter Onaylı Tercüme Nedir?