Ermenice

Ermenice, Ermeni halkı tarafından kullanılan Hint-Avrupa dil ailesinden bir dildir. Kendi alfabesi ve Doğu Ermenicesi ve Batı Ermenicesi olarak iki lehçesi vardır. Doğu Ermenicesi Ermenistan’ın ve uluslararası arenada tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Türkiye’de ve Ermeni diasporasında çoğunlukla Batı Ermenicesi kullanılır.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun yüzde 18’i Ermenice konuşmaktadır. Bu oran gençler arasında yüzde 8’dir. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun Dünya yıllık “Atlas of the World’s Languages in Danger” (Tehlikede olan Dünya Dilleri Atlası)nda “definitely endangered language” (kesinlikle tehlikede bir dil) olarak yer alır.

Ermenicenin azınlık dili olarak kabul edildiği ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, ve Ukrayna’dır.

19. yüzyılda Ermeni edebiyat dilinin de gelişmesiyle Doğu Ermenicesi (Erivan) ve Batı Ermenicesi (İstanbul) lehçeleri arasındaki ayrım iyice ortaya çıkmış, o dönemler Farsçanın bir lehçesi sanılan bu dilin özgün bir Hint-Avrupa dili olduğu da anlaşılmıştır. En eski eserlerin yazıldığı Eski Ermenice; yani Kırapar günümüzde sadece bazı din alimleri tarafından anlaşılabilmektedir.

Bill Bryson’e göre Ermenicedeki sözcüklerin %23’ü Ermenice kökenlidir. Türkçede çok sayıda Ermenice kökenli sözcük bulunmaktadır.

Mirora Ermenistan’daki ve İstanbul’daki kurumsal yapılarla uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden Ermenicenin her iki lehçesine ve Batı ve Doğu Ermenicesinden dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

Ermeni Alfabesi

Ermeni alfabesi, 405 yılında Aziz Mesrop Maştots tarafından bulunmuştur. Mesrop Maştots, Ermeni harflerini yaratmak niyetiyle öğrencileri ile birlikte Amed (Diyarbakır), Yedesia (Urfa) ve Samosat şehirlerine gidererek yabancı dillerde yazılmış olan bazı elyazmalarını incelemesiyle 405 yılında Ermeni harflerini ortaya çıkarır. Alfabenin oluşturulması edebiyatın canlanmasını da sağlar ve Ermenice edebiyatta bir altın çağın başlamasının zemini oluşturur. Maştots’un bu girişiminin sonunda Ermeni halkı tarafından Maştots ve öğrencilerinin dönüşü, Vağarşapat’ta halk ve asillerin eşliğindeki kral Vramşabuh tarafından büyük törenlerle karşılanır.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”