Mirora Translation

Felemenkçe Çeviri

Felemenkçe Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri grubundan bir dildir. Hollandaca ve Flamanca olarak iki temel lehçesi vardır. Bu lehçelerin yazılı dilde çok az farkları vardır. Felemenkçe ve lehçeleri; Hollanda, Belçika, Surinam ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde resmî dil konumundadır. Belçika’da konuşulan lehçesine Flamanca, Hollanda’da konuşulana ise Hollandaca denir. Belçika’da daha çok kuzeyde bulunan Flaman bölgesinde konuşulur. Felemenkçe ise Plattdeutsch ve Friz diline yakındır.

Felemenkçe konuşanlarının aksan farkları, kullandıkları bazı kelimeler ve söyleyiş tarzlarından ötürü bir Hollandalı muhatabının bir Flaman olduğunu hemen anlayabilir. Her yörenin kendine ait bir konuşma şekli olduğundan hangi bölgeden, şehirden hatta köyden geldiğini de çıkarabilir. Bunun sebebi Felemenkçenin coğrafî olarak çok küçük bir bölgede konuşulsa da, topluluklar oldukça birbirine bağlı yoğun ve sık bir dokuda olmasıdır. Böylelikle dil, konuşulduğu bölge içinde resmî sınırlardan bağımsız olarak, oldukça heterojen bir yayılım gösterir. Resmî kaynaklara göre yalnızca Flaman Bölgesi içinde lehçe olarak tanımlanabilecek 26 farklı Felemenkçenin konuşulduğu tespit edilmiştir.

Felemenkçenin resmi dil olarak konuşulduğu ülkeler; Aruba, Belçika, Curaçao, Hollanda, Sint Maarten, Surinam ve Benelüks’tür. Ayrıca Felemenkçenin resmi dil olarak kabul edildiği uluslararası topluklar; Avrupa Birliği, UNASUR ve Karayip Ortak Pazarı’dır. Dünyada yaklaşık 24 milyon insan resmî dil olarak Felemenkçe konuşmaktadır.

Genel/Ortak Felemenkçe ise Türkiye’de bölgeler arası lehçelerden ve şivelerden bağımsız olarak konuşulan modern Türkçe ile kıyaslanabilir. Her yöre kendine özgü bir lehçe ve şive ile konuşsa da eğitim, öğretim, basın, yayın, radyo, TV, yazım ve devlet işlerinde hep standartlaştırılmış ortak resmî dil kullanılır. Ancak halk kendi yöresel aksan ve lehçelerini bir kültürel değer olarak görerek yaşar, yaşatır ve korurlar. Bu yüzden her yöre kendine ait olan lehçelerde gazete ve dergiler çıkarır yerel radyo, televizyonlarda kendi lehçeleri ile yayın yaparlar.

Lehçeler arasındaki fark o kadar güçlüdür ki coğrafî olarak Limburgcanın konuşulduğu Limburg Bölgesi ile Batı Flandra Bölgesi’nin konuşulduğu yöre arasındaki mesafe 100 km’yi aşmamasına karşın her iki lehçenin konuşanları birbirlerini anlamakta büyük güçlük çeker. Bu anlamadaki güçlük bir bakıma Türkçe ile Azerice ile karşılaştırılabilir. Bu sebepten devlet televizyonları genelde halkın konuşmalarını büyük çoğunlukla Genel Felemenkçe alt yazı ile verir. Aynı şey Belçika’da yayınlanan Hollanda filmleri ve dizileri ile Hollanda’da yayınlanan Flaman dizi ve filmleri için de geçerlidir ve genelde Genel Felemenkçe alt yazı ile verilir.

Mirora Felemenkçe Çeviri Hizmeti

Mirora Hollanda ve Belçika’daki kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora, özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden Felemenkçeye ve Felemenkçeden dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

Felemenkçe alfabesi “a” dan “z” ye kadar Temel Latin alfabesinde bulunan tüm harfleri içerir. Diyakritik işareti bulunan harfler alfabede yer almaz. Alfabe böylece 26 harften oluşurken, bazen kendisinde tek harf özelliği verilen diftong “IJ” ile alfabedeki harf sayısı 27 ye çıkar. Bu harf genellikle alfabeye eklenmezken, örneğin telefon defterlerinde veya sözlüklerde “x” ve “y” arasında yer alır.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x ij y z

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

HOLLANDALININ DİLİ: FELEMENKÇE

Farklı bölgelerde farklı  lehçelerinin ve şivelerinin konuşulduğu Felemenkçe, halk arasında Hollandaca olarak bilinir. Ancak yaygın bilinenin aksine, Hollandaca, Felemenkçenin Flamanca dışındaki lehçelerinden biridir.