Mirora Translation

Macarca Çeviri

Macarca, Ural dil ailesi içinde yer alan, Macaristan ve çevresindeki ülkelerde konuşulan bir dildir. Macarcayı anadili olarak konuşan yaklaşık 14,5 milyon kişi vardır ve bunların 10 milyonu Macaristan’da yaşar. Dilin en yoğun kullanıldığı ikinci bölge 1,5 milyon konuşanı ile komşu Romanya’daki Transilvanya tarafındadır.

Macarca Ural dil ailesine mensuptur. Bu aile içerisinde ise Batı Sibirya ile Kuzey Norveç arasında yaşayan kavimlerin konuştukları Fin-Ugor dilleri grubunda yer alır. Fin-Ugor dillerinden birbirlerine en yakın akrabalık ilişkisini gösterenler Macarca, Hantıca ve Mansice Ugor dillerini oluşturur.

Tarih boyunca diğer kırk dilin de aralarında bulunduğu İbranice, Hunca, Sümerce, Mısırca, Etrüskçe, Baskça, Farsça, Pelasgce, Yunanca, Çince, Sanskritçe, İngilizce, Tibetçe, Magarca, Keçuva, Ermenice, Japonca ve pek çok dil ile Macarcanın ilişkili olduğu öne sürülmüş olmasına rağmen, ana akım dilbilimciler bu iddiaları sözdebilimsel bulmaktadır. Türkçeyle Macarca arasında benzeyen sözcüklerden bazıları: Macarca bicska (bıçak), boza (boza), koboz (kopuz),anya (ana/anne) findzsa (fincan), dohány (duhan / tütün), ibrik (ibrik), papucs (pabuç), csizma (çizme)

Resmi dil olarak konuşulduğu bölgeler ve uluslararası topluluklar şunlardır: Macaristan, Voyvodina, Burgenland, Avrupa Birliği. Onaylanmış azınlık dili olarak kabul edildiği ülkeler; Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Avusturya ve Romanya’dır.

Macarlar kendi dillerine özgü alfabe kullanmışlardır. Bu alfabedeki harfler Orhun alfabesindeki harflere çok benzer. Bu alfabe Hristiyanlığın kabul edilmesiyle beraber yerini Latin alfabesine bırakmıştır. Modern Macar alfabesi 42 harften meydana gelir.

Mirora Macarca Çeviri Hizmeti

Mirora Macaristan’daki kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden Macarcaya ve Macarcadan dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.