Macarca

Macarca, Ural dil ailesi içinde yer alan ve muhtemelen Ugor dilleri koluna ait, başlıca Macaristan ve çevresindeki ülkelerde konuşulan bir dildir. Macarcayı anadili olarak konuşan yaklaşık 14,5 milyon kişi vardır ve bunların 10 milyonu Macaristan’da yaşar. En büyük ikinci topluluk, 1,5 milyon konuşanı ile komşu Romanya’daki Transilvanya bölgesindedir.

Macarca Ural dil ailesine mensuptur. Bu aile içerisinde ise Batı Sibirya ile Kuzey Norveç arasında yaşayan kavimlerin konuştukları Fin-Ugor dilleri grubunda yer alır. Lapça, Fince, Estonca, Mordvince, Çeremisçe, Züryence, Votyakça, Vogulca, Ostyakça da bu dil ailesi içinde yer almaktadır. Buna rağmen Fin-Ugor dillerinin gerçek bir Ural dil ailesi alt grubu olup olmadığı tartışmalıdır. Fin-Ugor dilleri içerisinde, Macarca, Hantıca ve Mansice Ugor dillerini oluşturur ve aile içinde birbirlerine en yakın akrabalık ilişkisini gösterirler. Eskiden Macarca Ural dilleri içerisinde daha geniş bir Ural-Altay dil ailesi içerisinde sınıflandırılmış olmasına rağmen, günümüzde genel kabul edilen görüş, Ural dillerinin kendi başına bir genetik aile oluşturduğu, Altay dillerinin ise aralarında akrabalık bulunmadığı ve bu benzerliklerin kültürel difüzyon ve alıntılamalar ile açıklanabileceği yönündedir.

Aynı zamanda 18. ve 19. yüzyılda, Macarcanın Ural dilleri yerine Türk dilleri içerisinde sınıflandırılması gerektiğine dair, “Ugor-Türk Savaşı” (Az ugor-török háború) lakaplı akademik tartışmalar meydana gelmiştir, ancak fikir birliği Ugor dilleri üzerinde sağlanmıştır. Tarih boyunca, İbranice, Hunca, Sümerce, Mısırca, Etrüskçe, Baskça, Farsça, Pelasgce, Yunanca, Çince, Sanskritçe, İngilizce, Tibetçe, Magarca, Keçuva, Ermenice, Japonca ve diğer kırk dilin de aralarında bulunduğu pek çok dil ile Macarcanın ilişkili olduğu iddia edilmiş olmasına rağmen, ana akım dilbilimciler bu iddiaları sözdebilimsel bulmaktadır. Türkçeyle Macarca arasında geçişim yapan sözcüklerden bazıları: Macarca bicska (bıçak), boza (boza), koboz (kopuz),anya (ana/anne) findzsa (fincan), dohány (duhan / tütün), ibrik (ibrik), papucs (pabuç), csizma (çizme)

Resmi dil olarak konuşulduğu bölgeler ve uluslararası topluluklar şunlardır: Macaristan, Voyvodina, Burgenland, Avrupa Birliği. Onaylanmış azınlık dili olarak kabul edildiği ülkeler; Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Avusturya ve Romanya’dır.

Mirora Macarca Çeviri Hizmeti

Mirora Macaristan’daki kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden Macarcaya ve Macarcadan dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir. Macarlar kendi dillerine özgü bazı sesleri gösteren işaretleri de ekleyerek Orhun alfabesindeki harflere çok benzeyen harflerden meydana gelen bir alfabe kullanmışlardır. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bu alfabe yerini Latin abecesine bırakmış olmakla birlikte bugünkü Romanya’nın Doğu Erdel bölgesinde oturan bir Macar boyu olan Sekeller tarafından yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Modern Macar alfabesi 42 harftir.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”