Portekizce

Portekizce, iki yüz milyon üzerinde insan tarafından anadili olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir. Güney Amerika’da yaklaşık 190 milyon (nüfusun %51’i) kişi tarafından, Latin Amerika’da ise nüfusun % 34’ü tarafından konuşulmaktadır. Hint-Avrupa dil ailesinin İtalo-Keltik alt grubunun Romen dilleri koluna bağlıdır. İspanyolcaya çok yakın olmakla birlikte İspanyolcadan daha yumuşak ve melodiktir. Sözcük hazneleri %70 ortak olsa da, İspanyolcada kullanılmayan burundan seslere Portekizcede çokça rastlanır. Bu sesler aksanlı olduklarında, ã (coração: kalp), õ (corações: kalpler) harfleriyle; aksansız olduğunda ise sözcük sonuna konan m (bem: iyi) harfi ile gösterilir. İtalyanca, Fransızca ve Rumence ile de oldukça benzerlik taşır. Portekizceye en yakın lisan ise İspanya’nın Galiçya bölgesinde konuşulan Galiçyacadır (Gallego). Dünya üzerinde yayılımı 15. ve 16. yüzyılda Portekiz’in sömürgeleştirme siyasetiyle hız kazanmıştır. Brezilya ve Portekiz’de konuşulan şiveler sesletim açısından pek çok farklılık taşısa da, iki ülkede yaşayanlar birbirlerini anlayabilirler. Az sayıda da olsa bazı sözcükler iki ülkede farklı söylenir. Portekiz’de “ananas”, Brezilya’da “abacaxi”dir.

Portekizcenin Resmi Dil Olduğu Ülkeler

Resmî dil olarak kabul edildiği ülkeler: Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Doğu Timor, Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Mozambik, Portekiz, São Tomé ve Príncipe.

Mirora, Portekiz’de ve Brezilya’da profesyonel ve kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora, dünyanın bütün dillerinden Portekizcenin tüm diyalektlerine ve Portekizceden dünyanın tüm dillerine anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.Portekizce sesli harflerinde ayrıca à, á, â, ã, é, ê, í, ó, ô, ú işaretlerini ve ch, lh, nh, rr, ss, qu, gu digraflarını kullanır.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”