Mirora Translation

Türkiye’deki Çeviri Şirketleri Rehberi

Türkiye’deki Çeviri Şirketleri Rehberi

Türkiye’deki Çeviri Sektörüne Genel Bakış

Türkiye’deki çeviri sektörü, küresel anlamda artan iletişim ihtiyacı ve çok dilli bir dünyada yer alma arzusunun bir yansıması olarak son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmiştir. Uluslararası ticaret, turizm, eğitim ve diplomatik ilişkiler gibi alanlarda İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça başta olmak üzere pek çok dilde çeviri hizmetleri artarak devam etmektedir. Türkiye, coğrafi konumu ve tarihi bağları dolayısıyla birçok farklı kültür ve dilin kesişim noktasında yer almakta, bu da çeviri hizmetlerine olan talebi daha da artırmaktadır.

 • Çeşitlilik ve Uzmanlık Alanları: Türkiye’deki çeviri şirketleri, yeminli çevirilerden teknik, tıbbi, hukuki, ticari ve web sitesi çevirilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda, yerelleştirme, alt yazı çevirisi ve simultane çeviri gibi daha niş alanlarda da uzmanlaşmış şirketler mevcuttur.
 • Teknolojik Entegrasyon: Sektör, son teknoloji çeviri araçları ve yazılımlarını kullanarak hem hız hem de kalite anlamında kendini geliştirmeye devam etmektedir. Makine çevirisi ve CAT (Computer Aided Translation) araçları, özellikle yüksek hacimli ve tekrar eden çevirilerde tercih edilen yöntemler arasındadır.
 • Kalite Yönetimi ve Sertifikasyonlar: Çeviri kalitesinin standartlaştırılması amacıyla birçok Türk çeviri şirketi, ISO gibi uluslararası standartlara uygun çalışmakta ve sertifikalarla hizmet kalitesini belgelemektedir.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim: Profesyonel çevirmenlerin yetiştirilmesi ve sürekli eğitimi, sektörün kaliteli hizmet sunabilmesi için kritik önemdedir. Üniversitelerde çeviri bölümlerinin artması ve sertifikalı eğitim programları, bu alandaki insan kaynağını güçlendirmektedir.

Bu çeşitlilik ve gelişim, Türkiye’nin çeviri sektöründe rekabetçi ve yenilikçi bir rol oynadığını göstermektedir ve bu da ülkeyi çeviri hizmetleri konusunda tercih edilen bir destinasyon yapmaktadır.

Çeviri Şirketleri ve Sundukları Hizmetler

Türkiye’deki çeviri şirketleri, her sektörden ve her boyuttaki işletme ile bireylere geniş bir yelpazede profesyonel çeviri hizmetleri sunmaktadır. Sundukları hizmetler genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 • Yazılı Çeviri Hizmetleri:
  • Teknik Çeviri: Kullanım kılavuzları, teknik dokümanlar ve patent yazıları gibi teknik içerikler.
  • Hukuki Çeviri: Sözleşmeler, hukuki belgeler ve mahkeme kararları.
  • Tıbbi Çeviri: Klinik çalışmalar, kullanma talimatları ve sağlık raporları.
  • Edebi Çeviri: Kitaplar, makaleler ve diğer edebi eserler.
 • Sözlü Çeviri Hizmetleri:
  • Simültane Çeviri: Konferanslar ve seminerler gibi canlı etkinliklerde anında çeviri.
  • Ardıl Çeviri: Toplantılar ve küçük grup görüşmelerinde kullanılan sözlü çeviri.
 • Lokalizasyon Hizmetleri:
  • Web Sitesi Lokalizasyonu: Çevirinin yanı sıra kültürel adaptasyonu da içerir.
  • Yazılım Lokalizasyonu: Yazılım arayüzlerinin ve yardım dokümanlarının yerelleştirilmesi.
 • Noter Onaylı ve Yeminli Çeviri Hizmetleri:
  • Resmi belgelerin yasal olarak tanınması için gerekli olan çeviriler.
 • Redaksiyon ve Düzeltme Hizmetleri:
  • Çevrilen belgelerin dilbilgisi, terminoloji, imla ve anlam bütünlüğünün tekrar gözden geçirilmesi.
 • Seslendirme ve Altyazı Hizmetleri:
  • Filmler, reklamlar, eğitim videoları gibi multimedya içeriğin sesli veya yazılı çevirisi.

Çeviri şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak hizmet paketleri oluşturabilir. Projelerin detaylarına göre çalışmalarına süratle ve titizlikle yaklaşırlar. Bu süreç, çeviri kalitesini artırmak ve terminoloji tutarlılığını sağlamak için gelişmiş çeviri yönetim sistemleri ve tercüme hafızalarının kullanılmasını da içerebilir. Profesyonel çeviri şirketleri, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek, her bir çeviri projesinde yüksek standartlarda hizmet sunmayı taahhüt eder.

Çeviri Şirketleri ve Kalite Standartları

Çeviri Şirketleri, sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla çeşitli kalite standartlarına uymayı hedefler. Türkiye’deki çeviri şirketleri de uluslararası arenada kabul görmüş standartlara uyum sağlayarak, hizmetlerini kalibre etmekte ve sürekli iyileştirmekte önemli adımlar atmaktadır.

 • ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi: Bu standart, çeviri süreçlerinin yönetimi, kalifiye çevirmenlerin kullanılması, teknik kaynakların ve yazılım araçlarının yeterliliği gibi konuları kapsar.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Her sektördeki ve her boyuttaki firmanın uygulayabileceği bu çerçeve standart, müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme ve süreç yaklaşımı üzerine kuruludur. 

Çeviri şirketleri, bu standartlara uygun olarak;

 1. Çeviri süreçlerini standartlaştırır,
 2. Kalite kontrol aşamaları belirleyip uygular,
 3. İş akışlarını optimize eder,
 4. Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak toplar ve değerlendirir,
 5. Çevirmen ve editör seçiminde titizlik gösterir,

böylece çevirilerin doğruluğunu, tutarlılığını ve okuyucuya ulaştığı dildeki doğal akışını korur.

Ayrıca, teknolojinin giderek artan önemiyle birlikte, çeviri bellekleri, terminoloji veri tabanları ve otomasyon araçları gibi teknolojik destekler de kalite standartlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Çeviri şirketleri, bu araçları etkin biçimde kullanarak, zaman ve maliyetlerden tasarruf sağlayıp, kaliteyi artırmayı hedefler.

Tüketici beklentileri arttıkça, çeviri şirketlerinin bu standartlara olan bağlılığı da güçlenmekte ve hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi amacıyla yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirmektedirler.

Sektörel Çeviri Hizmetleri: Hukuki, Medikal, Teknik

Türkiye’deki çeviri şirketleri, geniş bir sektörel yelpazede uzmanlaşmış çeviri hizmetleri sunar. Bu hizmetler arasında hukuki, medikal ve teknik alanlar öne çıkar.

 • Hukuki Çeviriler: Hukuki çevirilerde, kanun metinleri, mahkeme kararları, sözleşmeler ve patent belgeleri gibi yasal belgelerin dili ve terimleri son derece önemlidir. Bu tür çevirilere ihtiyaç duyan kurumlar genellikle avukatlık büroları, hukuk departmanları ve uluslararası şirketlerdir. Türkiye’de hukuki çeviriler yeminli çevirmenler tarafından gerçekleştirilir ve çoğu zaman yasal bir geçerliliğe sahip olması için noter onayı gerektirir.
 • Medikal Çeviriler: Medikal çeviri hizmetleri, tıbbi cihaz kılavuzlarından, klinik çalışma raporlarına, ilaç prospektüslerinden, hasta kayıtlarına kadar geniş bir alanda ihtiyaç duyulur. Bu dokümanların çevirisi esnasında medikal terminoloji ve prosedürler konusunda son derece hassas ve bilgili olmak gerekir. Bu alanda yapılan çevirilerde hata payı sıfıra indirilmeli ve çeviri doğruluğu hayati önem taşır.
 • Teknik Çeviriler: Teknik çeviri, kullanım kılavuzları, teknik özellikler, patentler, mühendislik projeleri ve bilimsel makaleler gibi belgeleri kapsar. Teknik terimlerin doğru bir şekilde aktarılması ve hedef dile uygun olarak teknik jargonun kullanılması önem taşır. Bu tip çevirilerde derin teknik bilgi ve terminolojiye hakimiyet gereklidir.

Türkiye’de, bu üç çeşit sektörel çeviri hizmetini titizlikle sunan birçok şirket bulunmakta ve genellikle bu şirketlerin çevirmen kadrosunda alanında uzman, tecrübeli ve dil çiftlerine vakıf profesyoneller bulunmaktadır. Söz konusu hizmetler, şirketlerin küresel pazarda rekabet edebilmesini sağlamak için hayati bir rol oynamaktadır.

Lokalizasyon ve Kültürel Uyarlamalar

Dil sadece sözcüklerin ve gramerin ötesinde, kültürel bağlamlar ve yerel alışkanlıklar ile bütünleşmiş bir yapıdır. Türkiye’deki çeviri şirketleri, yalnızca metinleri bir dilden diğerine çevirmekle kalmaz, aynı zamanda lokalizasyon ve kültürel uyarlamalar konusunda da uzmanlaşmıştır. Lokalizasyon, bir ürünün, hizmetin veya içeriğin, belirli bir pazar veya topluluk için göz önünde bulundurularak, dil, kültür ve alışkanlıklara uygun hale getirilmesini içerir.

İş dünyası ve teknoloji alanlarındaki hızlı gelişmeler, global bir pazara hitap eden şirketler için yerel pazarların dil ve kültür özelliklerine uygun hareket etmeyi zorunlu kılar. Bu nedenle Türkiye’deki çevirmenler şu hususlara dikkat ederler:

 • Dilin Özellikleri: Lokal argo, deyimler ve ifade tarzlarına hakim olmak.
 • Kültürel Hassasiyetler: Toplumsal normlar, dini inançlar ve tabulara saygılı olmak.
 • Hukuki ve Yönetmelik Gereklilikleri: Hedef pazardaki yasal terminoloji ve düzenlemelere uygun çeviriler yapmak.
 • Pazarlamanın İncelikleri: Ürünlere ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama materyallerini yerelleştirmek.
 • Görsel ve Tasarım Uyumları: Renklerin kültürel çağrışımları, grafikler ve tasarımların yerel estetiğe uygunluğu.

Lokalizasyon ve kültürel uyarlama hizmetlerinde başarı, detayın önemini anlamak ve hedef kitlenin beklentilerini karşılamakla mümkün olur. Böylece, çevirisi yapılan metinler ve içerikler, hedef kitle üzerinde doğru etkiyi yaratır ve onlarla gerçek anlamda bir bağ kurulur.

Simultane ve Ardıl Çeviri: Etkinlikler ve Konferans Çözümleri

Simultane (eş zamanlı) ve ardıl (ardışık) çeviri, Türkiye’deki çeviri şirketlerinin sunduğu iki temel hizmet türüdür. Bu hizmetler, özellikle uluslararası etkinliklerde ve çok dilli konferanslarda kritik öneme sahiptir.

Simultane Çeviri

Simultane çeviri, konuşmacının sözlerinin hemen başka bir dile çevrildiği, dinleyicilerin ise çevirmenin çevirisini kulaklıklar aracılığıyla dinlediği bir süreçtir. Bu hizmeti sunan çeviri firmaları şunları sağlamaktadır:

 • Uzman simultane çevirmenler
 • Kabine yerleştirme ve teknik ekipman desteği
 • Ses yalıtımı ve kulaklık gibi gerekli aksesuarlar

Simultane çeviri, konferanslar için vazgeçilmezdir, zira katılımcılar konuşmacıdan hiçbir gecikme olmadan çeviriyi alırlar.

Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri ise konuşmacının birkaç cümle konuştuktan sonra bir mola vermesi ve çevirmenin bu sürede konuşulanları hedef dile çevirmesidir. Bu hizmet dahilinde Türkiye’deki şirketler müşterilere aşağıdaki olanakları sunmaktadır:

 • Alanında deneyimli ardıl çevirmenler
 • Gerek duyulan durumlarda not alma ve özetleme teknikleri
 • Katılımcılarla etkili iletişim kurabilme becerisi

Ardıl çeviri genellikle küçük çaplı toplantılar veya iş görüşmelerinde tercih edilmektedir ve simultane çeviriden daha az teknik altyapı gerektirir.

Etkinlikler ve konferanslar için çeviri hizmetleri, mesajın doğru ve etkili bir şekilde iletildiğinden emin olmak ve katılımcılar arasında kültürlerarası anlayışı teşvik etmek adına hayati önem taşır. Türkiye’deki çeviri şirketleri, her iki çeviri türünde de yüksek kaliteli hizmetler sunarak, etkinliğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Akademik ve Resmî Evrak Çevirileri

Türkiye’de faaliyet gösteren çeviri şirketleri, akademik ve resmî evrak çevirilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür belgeler, yalnızca dilsel doğruluk açısından değil, aynı zamanda mevzuat ve prosedürel gereklilikler açısından da hassastır. Akademik belge çevirisi, transkriptler, diploma ve sertifikalar, araştırma tezleri, yayınlar ve akademik dergi makaleleri gibi belgeleri kapsar. Resmî evrak çevirisi ise mahkeme belgeleri, yasal sözleşmeler, yönetmelikler, idari yazışmalar ve hükümet evrakları gibi daha geniş bir spektrumu içerir.

Çoğu çeviri şirketi aşağıdaki hizmetleri sunar:

 • Noter onaylı çeviri hizmetleri: Belgelerin resmî kurumlar ve yükseköğretim kurumlarında geçerli olmasını sağlamak için gereklidir.
 • Apostil tasdiki (Hague tasdiki): Uluslararası kullanım için resmî evrakların doğrulanması gerektiğinde gereklidir.
 • Uzman çevirmenler: Akademik ve resmî terminolojiye hâkim, deneyimli çevirmenler tarafından hizmet verilir.
 • Gizlilik garantisi: Belgelerin içerdiği bilgilerin gizliliği ön planda tutulur ve korunur.

Resmî ve akademik evrak çevirileri, çevirisi yapılan dilin yanı sıra, ilgili alanın terminolojisini ve jargonunu anlamayı gerektirdiğinden, şirketler bu tür işlerde uzmanlaşmış çevirmenlerle çalışmayı tercih eder. Ayrıca, evrakların kabul edilirliği için birtakım prosedürel adımların doğru bir şekilde takip edilmesi ve bu süreçlerin tamamlanması da büyük önem taşır. Dolayısıyla, bu tip çevirilerin gerçekleştirilmesi, bir çeviri şirketinin uzmanlık alanı, tecrübesi ve güvenilirliğini öne çıkaran faktörlerden biri olmuştur.

Yeminli ve Noter Onaylı Çeviriler

Türkiye’deki resmi işlemlerde kullanılacak her türlü dokümanın çevirisi için yeminli ve noter onaylı çeviri hizmeti büyük önem taşımaktadır. Bu tür çeviriler, özel bir yetkiye sahip yeminli çevirmenler tarafından yapıldıktan sonra noter onayı ile yasal geçerlilik kazanır.

Yeminli çeviri süreci şu adımları içerir:

 • Öncelikle, çevirisi yapılacak doküman yeminli bir çevirmen tarafından hedef dile çevrilir.
 • Çeviri tamamlandığında, çevirmen tarafından hazırlanan çeviri metni üzerine imza atılır ve çevirmenin mührü basılır.
 • Daha sonra, bu çeviri notere götürülerek, çevirmenin yeminli olduğu ve çevirinin doğruluğu onaylanır.
 • Noter onayının ardından çeviri, yasal bir belge haline gelir ve resmi işlemlerde kullanılabilecek nitelik kazanır.

Noter onaylı çeviri gerektiren bazı belgeler:

 • Doğum, evlilik ve ölüm sertifikaları
 • Diploma, transkript ve öğrenci belgeleri
 • Ticari sözleşmeler ve şirket evrakları
 • Mahkeme kararları ve yasal dokümanlar
 • Pasaport ve kimlik bilgileri

Türkiye’de yeminli ve noter onaylı çeviri hizmetleri sunan şirketler, genellikle uzman ve belirli bir alanda deneyimli çevirmenlerle çalışırlar. Bu, çeviri sonucunun hem dil hem de mevzuat açısından doğru olmasını sağlamak için önemlidir. Resmi ve düzgün bir hizmet almak isteyen bireyler ve kurumlar, tercihlerini belgeleri ve talimatları konusunda titiz bir iş çıkaran, iyi bir üne sahip çeviri şirketlerinden yana kullanmalıdırlar.

Dijital Çağda Çeviri: Web Sitesi ve Mobil Uygulama Lokalizasyonu

Dijital çağ, global bir pazara adım atmanın yollarını sunarak her ölçekteki işletmeye sınırsız fırsatlar sağladı. Bu evrensel pazarı etkin olarak kullanabilmek için şirketlerin web siteleri ve mobil uygulamalarının lokalizasyonu kritik bir öneme sahip olmaktadır. Lokalizasyon, sadece metin çevirisini değil, aynı zamanda kültürel bağlama, yerel göreneklere ve yasal gereksinimlere uygunluğu da içeren kompleks bir süreci ifade eder.

Türkiye’deki çeviri şirketleri, bu ihtiyaca profesyonel çözümler sunarak işletmelerin dijital varlıklarını hedef pazarın diline ve kültürüne uygun hale getiriyor. İşte lokalizasyon hizmetlerinin ana unsurları:

 • Dil Uzmanlığı: Hedef dilde akıcı ve ana dil düzeyinde uzmanlık gerektirir.
 • Kültürel Uyarlama: Renklerin kullanımı, görseller ve sembollerin seçimi gibi kültürel faktörler önemlidir.
 • Teknik Uzmanlık: Web sitesi kodlarının çevirisi ve uygulama bileşenlerinin lokalizasyonu gibi teknik gereklilikler.
 • Kullanıcı Deneyimi: Lokalizasyon, kullanıcı arayüzünü ve deneyimini iyileştirmelidir.
 • Pazarlama Stratejisi: Yerel pazardaki tüketici davranışlarına ve rekabet koşullarına uygun pazarlama mesajları.

Türkiye’deki şirketler, bu çok yönlü süreci yönetirken, yerel pazarda başarılı olmak için gereken hassasiyet ve uzmanlığı sergilemektedir. Web sitesi ve mobil uygulama lokalizasyonu, sadece dil bariyerlerini aşmak değil, aynı zamanda dünya genelindeki müşterilerle etkileşimde bulunmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak için de elzemdir. Lokalizasyon hizmetleri aracılığıyla, Türk şirketleri küresel başarı için gerekli olan yerelleştirme stratejilerini uygulamaktadır.

Müşteri Yorumları ve Tavsiyeler: En İyi Çeviri Şirketleri

Türkiye’deki çeviri sektörü, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile öne çıkan çeşitli firmalardan oluşmaktadır. Müşteri yorumları ve tavsiyeleri, bu firmalar arasında seçim yaparken önemli bir rehber niteliğindedir.

 • A) Öncü Çeviri Hizmetleri:
  • Geniş bir dil yelpazesi sunar.
  • Müşteri temsilcileri alanında deneyimlidir.
  • Müşteriler, terminoloji bilgisi ve teknik çeviri konusunda uzmanlığa vurgu yapar.
 • B) Global Çeviri Ofisi:
  • Hızlı teslimat süreleri ile tanınır.
  • Müşteri geri dönüşlerinde anlayışlı müşteri hizmetleri ön plana çıkar.
  • Yeminli çeviri ihtiyaçları için sıklıkla önerilir.
 • C) Lokalize Hizmetler:
  • Kültürel farkındalığa sahip çeviri hizmeti sağlar.
  • Müşteriler, pazarlama materyalleri ve web sitesi çevirilerindeki başarılarını detaylandırır.
  • Özelleştirilmiş çözümler sunar.

Müşteri yorumları, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamada kilit bir rol oynar. Bunun yanı sıra, çeviri şirketlerinin sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi, tavsiye edilebilirliklerini etkiler. Bu bağlamda, hizmet alan müşterilerin memnuniyetine yönelik yorumlarını dikkate alarak, çeviri gereksinimlerinize en uygun şirketi seçmek faydalı olacaktır.

Özetle, önerilen şirketlerin değerlendirilmesinde müşteri yorumları ve tavsiyeleri, kullanıcıların deneyimlerine ayna tutan ve tercihlerinizde size yol gösteren önemli bir unsurdur.

Çeviri Sektöründe Kariyer ve İstihdam Olanakları

Çeviri sektörü, farklı uzmanlık alanlarına göre çeşitlenen bir istihdam yelpazesi sunar. Türkiye gibi çok dilli bir coğrafyada ve globalleşen dünyada çevirmenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu sektörde kariyer yapmayı düşünen kişiler için birçok farklı iş pozisyonu bulunmaktadır:

 • Serbest Çevirmen: Bireysel müşteriler veya çeviri şirketleri için bağımsız olarak çalışabilirler.
 • Tam Zamanlı Şirket Çalışanı: Büyük çeviri şirketlerinde veya uluslararası şirketlerin çeviri departmanlarında istihdam edilebilirler.
 • Noter Yeminli Çevirmen: Resmi evrakların çevirilerini yaparak, resmi işlemlerde güvenilir bir pozisyonda görev alabilirler.
 • Simültane Çevirmen: Konferans ve toplantılarda anında çeviri yaparak iş dünyası ve devlet organizasyonlarında önemli bir rol oynarlar.
 • Edebi Çevirmen: Kitap, şiir gibi edebi eserlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasında uzmanlaşmış çevirmenlerdir.
 • Lokalizasyon Uzmanı: Yazılım, web sayfası ve oyun gibi dijital içeriklerin kültürel adaptasyonunu sağlarlar.
 • Medikal ve Hukuki Çevirmen: Özel terminoloji bilgisi gerektiren tıbbi ve hukuki doküman çevirilerinde çalışırlar.

Çeviri sektöründe başarılı olabilmek için sahip olunması gereken bazı önemli beceriler bulunuyor:

 • İki veya daha fazla dile hâkimiyet
 • Kültürel farkındalık ve adaptasyon yetisi
 • Detaylara dikkat ve dilbilgisi konusunda hassasiyet
 • Araştırma ve bilgi edinme becerileri
 • Zaman yönetimi ve organizasyon yeteneği

Kariyer basamaklarını tırmanırken çevirmenler, belirli dillerde veya alanlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirebilir ve bu uzmanlık alanlarına göre daha yüksek ücretler talep edebilirler. Ayrıca, teknolojinin de gelişimiyle birlikte çevirmenler için yeni olanaklar ve araçlar (CAT araçları, makine çevirisi vb.) devreye girmektedir, bu da mesleğin dinamiklerini sürekli değiştirmekte ve yeni beceri setleri gerektirmektedir. Sonuç olarak, çeviri sektörü, çalışanlarına sürekli öğrenme ve adaptasyon gerektiren, ancak aynı zamanda birçok fırsat sunan dinamik bir kariyer alanıdır.

Fiyatlandırma ve Hizmet Sözleşmeleri: Nelere Dikkat Edilmeli

Çeviri hizmetleri alırken, karşınıza çıkabilecek fiyatlandırma ve hizmet sözleşmelerine ilişkin birtakım önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaları göz önünde bulundurmak, hizmetin kalitesinden ödeme koşullarına kadar birçok konuda sizi koruyacaktır:

 • Net Fiyatlandırma: Çeviri şirketinin hizmetleri için sunduğu fiyatlandırmanın açık ve net olması gerekir. Ek ücretler, vergiler veya gizli maliyetler hakkında bilgi sahibi olun.
 • Hizmet Kapsamı: Hangi hizmetlerin fiyata dahil olduğunu ve ekstra taleplerinizin olup olmadığını netleştirin. Redaksiyon, düzenleme veya lokalizasyon gibi ek hizmetler için ücretlendirme nasıl yapılır öğrenin.
 • Teslim Süreleri: Projenin teslim tarihleri konusunda açıklık isteyin ve bu sürelerin sözleşmede yer aldığından emin olun.
 • Gizlilik Anlaşması: Çeviri sürecinde paylaşacağınız belgelerin gizliliğinin korunması için şirket ile gizlilik anlaşması yapılmalıdır.
 • Revizyon ve Düzeltmeler: Olası hatalara karşı revizyon ve düzeltme hizmetleri sunulup sunulmadığını ve bu durumun sözleşmede yer alıp almadığını kontrol edin.
 • Kalite Garantisi: Çeviri kalitesi ile ilgili herhangi bir garantinin olup olmadığı ve hizmet şartlarınca nasıl sağlandığını öğrenin.
 • Ödeme Şartları: Ödeme koşulları, vade süreleri ve uyulması gereken ödeme yöntemlerini inceleyin.
 • İptal ve Cezai Şartlar: Proje iptalleri veya anlaşmazlıklar durumunda uygulanacak cezai şartlar ve şirket politikalarını gözden geçirin.

Bu maddeler, müzakere ve anlaşma sürecinde çeviri şirketi ile olan ilişkilerinizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Hizmet sözleşmesini imzalamadan önce, tüm şartları dikkatlice okuyarak ve gerekiyorsa bir hukuk danışmanıyla inceleyerek, hem kendi haklarınızı hem de beklediğiniz hizmet standartlarını korumuş olursunuz.

Türkiye’deki Çeviri Şirketleri İletişim Rehberi

Türkiye çapında birçok çeviri şirketi bulunmaktadır ve bunların her biri farklı hizmetler, uzmanlık alanları ve iletişim yöntemleri sunar. İletişim bilgilerini almak adına çalıştığınız veya çalışmayı düşündüğünüz şirketin web sitesinde belirtilen iletişim sekmesini ziyaret etmeniz genelde yeterlidir. Bunun yanı sıra, aşağıdaki genel adımları da takip edebilirsiniz:

 1. Şirketin adını Google veya başka bir arama motoruna yazarak arama yapın.
 2. Şirketin resmi web sitesine gidin. Bu siteler genellikle “İletişim” veya “Bize Ulaşın” bölümleri içerir.
 3. İletişim bölümünde, genellikle e-posta adresi, telefon numarası ve bazen bir iletişim formu bulacaksınız.
 4. Bazı şirketler, WhatsApp, Telegram gibi anlık mesajlaşma hizmetleri üzerinden veya sosyal medya platformları üzerinden de destek sunar.
 5. Şirketin çalışma saatlerini ve tercih ettiği iletişim yöntemini dikkate alarak iletişim kurun.

 

Türkiye’deki Çeviri Şirketleri Rehberi