Mirora Translation

Arnavutça Çeviri

Arnavutça dili, Hint ve Avrupa dil ailesi içerisinde özgün bükümlü ve eklemeli bir dildir. 5. yüzyılda Roma Gotlarca yıkıldıktan sonra, İllirya bölgesinde Slav işgali gerçekleşmiş ve Arnavutça Slav dilleri ile yakınlaşmaya başlamıştır. O dönemlerde 1000 yıldan fazla bir süreçte Bizans yönetimi geçerli olduğundan dil açısından Yunanca ve 432 yıl süren Osmanlı yönetimi sonucu Türkçe ve Arapça dillerinden kelimeler de Arnavutçaya dahil olmuştur. Ancak Arnavutçanın en çok etkilendiği dil, Orta Çağ boyunca yönetiminde bulunduğu Venedik sebebiyle Latincedir.

Fonetik yapı olarak da bu dilin İtalyanca, Almanca, Fransızca, Rusça ve Yunancanın karışımından oluştuğu söylenebilir. Günümüzde konuşulan modern Arnavutçada ise Latince kökenli sözcüklerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak eğitim alanında Arnavutçanın modern hali ülke genelinde eğitim politikasından kaynaklı olarak Osmanlı döneminde kendisiyle iç içe geçen Arapça ve Türkçe kelimelerden arındırılarak kullanılmaktadır.

Arnavutçanın Yaygınlığı ve Azınlık Dili Olarak Kabul Edildiği Alanlar Nelerdir?

Arnavutluk’ta resmi dil olan Arnavutça, aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Kosova’da da resmi dil olarak kabul görmektedir. Dünya genelinde aşağı yukarı 7.500.000 kişiden daha fazla sayıda Arnavutça dilini konuşan kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu dilin azınlık dili olarak kabul gördüğü ülkeler ise Sırbistan, Karadağ, İtalya ve Bulgaristan’dır.

Mirora’nın Arnavutluk sınırlarında kurumsal iş ortakları yer almaktadır. Dünyanın bütün dillerinden Arnavutçaya ve Arnavutçadan dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.

Arnavut Alfabesi

A a, B b, C c, . Ç ç, D d, Dh dh, E e, Ë ë, F f, G g, Gj gj, H h, I i, J j, K k, L l, Ll ll, M m, N n, Nj nj, O o, P p, Q q, R r, Rr rr, S s, Sh sh, T t, Th th, U u, V v, [W w], X x, Xh xh, Y y, Z z, Zh zh