Arnavutça

Arnavutça, Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bükümlü ve eklemeli bir dildir. Roma’nın 5. yüzyılda Gotlarca yıkılması sonrasındaki İllirya bölgesindeki Slav işgali sonucu Slav dilleri ile yakınlaşan Arnavutçaya 1000 yıldan fazla Doğu Roma (Bizans) yönetimi sonucu Yunanca ve ayrıca 432 yıl süren Osmanlı yönetimi sonucu Türkçe ve Arapça kelimeler de dâhil olmuştur. Ancak en çok etkilendiği dil, Orta Çağ boyunca yönetiminde bulunduğu Venedik sebebiyle Latincedir.

Arnavutçanın fonetik yapısı, Almanca, İtalyanca, Rusça, Fransızca ve Yunancanın karışımından oluşan bir yapıya sahiptir. Günümüz modern Arnavutçasında Latince kökenli sözcüklerin sayısı giderek artmaktadır. Modern Arnavutça, ulusal Arnavut eğitim politikası gereğince Osmanlı döneminde Türkçe ve Arapçadan geçen sözcüklerden neredeyse tamamen arındırılmıştır.

Arnavutça, Arnavutluk’tan başka Kosova ve Kuzey Makedonya’da da resmi dil olarak kabul edilmiştir. Yedi buçuk milyon kişiden fazla konuşanı olan Arnavutça Latin alfabesiyle yazılır. Arnavutçanın Azınlık dili olarak kabul edildiği ülkeler İtalya, Karadağ, Bulgaristan ve Sırbistan’dır.

Mirora’nın Arnavutlukta kurumsal iş ortakları bulunmaktadır. Dünyanın bütün dillerinden Arnavutçaya ve Arnavutçadan dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.

Arnavut Alfabesi

A a, B b, C c, . Ç ç, D d, Dh dh, E e, Ë ë, F f, G g, Gj gj, H h, I i, J j, K k, L l, Ll ll, M m, N n, Nj nj, O o, P p, Q q, R r, Rr rr, S s, Sh sh, T t, Th th, U u, V v, [W w], X x, Xh xh, Y y, Z z, Zh zh

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”