Mirora Translation

Azerice Çeviri

Azerice dili, bir başka deyişle Azerbaycan Türkçesi ya da Azerbaycanca; Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer alan ve bilindiği üzere bir Türk halkı olan Azerilerin anadilidir. En çok konuşucusu İran’da Azerbaycan’da bulunan bu dil, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi dili olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Rusya’ya bağlı ve özerk bir cumhuriyet olan Dağıstan’ın da resmî dilleri arasında da yer almaktadır.

Azerbaycan’da 1936 yılına kadar bölgedeki halk kendisini Türk olarak, kullandıkları ana dili ise Türkçe olarak adlandırmaktaydı. Bu tarihten sonra daha çok halk Azerbaycanlı olarak, dilleri de Azerbaycanca olarak adlandırılmaya başlanmıştır. SSCB dağıldıktan sonra 1992 ile 1995 yılları arasında Azerbaycan, devlet anayasasında resmi dilini Türkçe olarak tanımlamıştır ancak daha sonra Azerbaycan dili şeklindeki adlandırma kabul edilmiştir.

Azericenin Konuşulduğu Şekil Farklılıkları Nelerdir?

Azericenin, İran’da konuşulan Güney Azericesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde konuşulan Kuzey Azericesi olmak üzere iki farklı şekli vardır. Bu iki dil formu kendi aralarında sesbilim alanında, biçimbilim alanında, sözdizimi konusunda, kelime dağarcığı ve alıntı sözcüklerin kökenleri konusunda birbirinden çeşitli farklılıkları barındırmaktadır.

Azericenin benzerlik gösterdiği diller Türkçe, Kaşkayca, Türkmence ve Gagavuzcanın başlıca aralarında bulunduğu diğer Oğuz dillerinin yanı sıra, bu dillerden etkilenmiş bir Kıpçak dili olan Kırım Tatarcası ile de örnek olarak gösterilebilir. Azeri dili Azerbaycan’da 9.600.000 kişi tarafından, İran’da ise 12 ile 18 milyon kişi tarafından konuşulduğu bilinen bir dildir. Irak Türkmenlerinin ağzı da Azericenin bir ağzı olarak bilinir. Azerbaycan’da 1991 yılı itibarıyla Azericeye uyarlanan Latin alfabesi yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise bu dil özellikle Ardahan, Kars, Iğdır gibi illerde konuşulmaktadır.

Azerice ile Türkçe Arasındaki Benzerlik

Azerice ile Türkçe arasında anlaşılabilirlik konusunda oldukça yüksek bir bağlantı bulunmaktadır. Öyle ki bazı metinlerde sadece sözcüklerdeki ve eklerdeki bazı ses farkları dışında bir fark görülmemektedir; ancak her iki dilde de var olan ancak tamamen farklı anlamlar taşıyan sözcükler nedeniyle son derece önemli yanlış anlamalara da sık sık rastlanmaktadır.

Örneğin Azeri dilinde “düşmek”, “inmek” anlamına gelirken Türkçede böyle bir anlam ifade etme gibi bir durumu yoktur. Azerice “teyyaremiz düşür” demek “uçağımız inişe geçti” anlamı taşırken Azericeye aşina olmayan bir Türk, bu cümleyi duyduğu zaman uçağın düştüğünü zannedebilir. Böyle yüzlerce örnek arasında tapmak/bulmak; azmak/kaybolmak; sümük/kemik; kıç/ayak; gibi sözcükler ilk akla gelenlerdir. Türkçede müstehcen olarak anlaşılabilecek karxana/fabrika; sex/imalathane, atölye; pəzəvəng/izbandut, kazulet, hödük; yaraq/silah; gibi sözcükler zaman zaman da mizah konusu yapılmaktadır.

Mirora firmamızın Azerbaycan’da kurumsal olarak profesyonel iş ortakları bulunmaktadır. Dünyanın bütün dillerinden Azericeye ve Azericeden dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Azericenin iki ana lehçesi vardır: Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaygın olarak kullanılan ve Latin alfabesiyle yazılan Kuzey Azerice ve İran’da yaygın olarak kullanılan ve Fars-Arap alfabesiyle yazılan Güney Azerice. Bu lehçeler arasındaki farklar, kelime dağarcığı, sözdizimi ve fonetik gibi alanlarda görülür ve belirli hedef kitlelere yönelik doğru çeviriler sağlamak için özel bilgi gerektirir.

Doğruluğu, hem Kuzey hem de Güney Azericenin dilsel özelliklerini ve kültürel bağlamlarını yakından bilen anadili Azerice olan çevirmenler aracılığıyla sağlamaktayız. Ayrıca, tüm çeviriler, en yüksek standartlara ulaşıldığından emin olmak için birden fazla düzeltme ve kalite kontrol aşamasından geçmektedir.

Hizmetlerimiz yasal sözleşmeler, teknik kılavuzlar, tıbbi kayıtlar, pazarlama materyalleri ve daha fazlası dâhil olmak üzere çok çeşitli belge türlerini kapsamaktadır. Her belge türü, teknik dil ve alanla ilgili bağlamsal nüansları göz önünde bulunduran özel bir çeviri yaklaşımı gerektirir.

Çeviri süreci boyunca tüm belgelerin güvende kalmasını sağlamak için katı gizlilik protokollerine uyuyoruz. Bu protokoller, çevirmenlerimiz ve iş ortaklarımızla imzalanan gizlilik anlaşmalarını, güvenli veri işleme pratiklerini kullanmayı ve sektöre özgü gizlilik düzenlemelerine uymayı içerir.

Bu Yazılarımız İlginizi Çekebilir ! Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Azerice Çeviri

Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirini “kardeş devlet” olarak nitelendirdiği herkesçe bilinir. Bunun ana sebebi ise iki ülkenin halkının da aynı kökenden geliyor olmasıdır.

İŞ GENİŞLEMESİ İÇİN AZERİCE ÇEVİRİNİN ÖNEMİ

Piyasaların artan küreselleşmesi ile birlikte işletmeler, erişimlerini genişletmek ve yeni pazarlara girmek istiyor. Bu konuda dikkat çeken pazarlardan biri de Güney Kafkasya bölgesinde bulunan ve 10 milyondan fazla nüfusu olan Azerbaycan.