Mirora Translation

Çeviri Hizmeti, Satın Alırken Kazanmak!

Çeviri Hizmeti, Satın Alırken Kazanmak!

2018’de, yirmi birinci yılımızda, yirmi bir adet tavsiyemizi teker teker sosyal medyadan paylaşmıştık. Bu tavsiyelerimizi derleyip bir özet çıkardık ve bir tür çeviri satınalma kılavuzuna dönüştürdük. Satınalma sürecinin son derece karışık olduğu bu alanda sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağız.

Satın Alırken Kazanmak!

[Zamanı(nızı) Kazanabilirsiniz]

2018’de, yirmi birinci yılımızda, yirmi bir adet tavsiyemizi teker teker sosyal medyadan paylaşmıştık. Bu tavsiyelerimizi derleyip bir özet çıkardık ve bir tür çeviri satınalma kılavuzuna dönüştürdük. Satınalma sürecinin son derece karışık olduğu bu alanda sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağız.

 • Çeviri hizmeti satın aldığınızda tedarikçinizin hangi süreçleri kullanacağını mutlaka sorgulamalısınız. Süreçlerin tanımlarını, başarı ölçütlerini ve uygulandığına dair kanıtları isteyebilirsiniz.
 • Tedarikçinizin tüm süreçlerle ilgili yetkinliği, yeterliliği, deneyimi, uygun kaynakları, araçları olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Tedarikçinizin Çeviri Öncesi hazırlık süreçleriyle ilgili olarak sizi bilgilendirmesini, kaynak metnin çeviriye uygunluğu açısından kontrol edilmesini sağlayabilirseniz hedef metnin kalitesi artacaktır. Tedarikçinizin Çeviri ve Çeviri Sonrası süreçleri de ayrıntılarıyla tanımlamalarını istemelisiniz.
 • Çeviri tedarikçiniz Mutlak Müşteri Memnuniyeti garantisi sağlayıp sağlamadığını teklif ya da onay aşamasında sorgulamalısınız. Çeviri tedarikçinizin tahsilat sonrası hizmetleri sunabileceğinden de emin olmalısınız.
 • Çeviri tedarikçinizin aslında kim olduğunu biliyor musunuz? Tedarikçiniz, kendisinin ve varsa alt tedarikçilerinin niteliklerini ve deneyimlerini müşterileriyle paylaşabilmeli, hepsiyle gizlilik ve hizmet sözleşmesi olmalı, onları sürekli geri besleyip, gerekiyorsa eğitim vermeli ve performanslarını ölçmelidir.
 • Karakter, satır, sayfa vb. birimlerle size teklif veren çeviri firmalarındansa SÖZCÜK bazlı teklif veren/verebilen ve metin analiz bilgilerini sizinle paylaşan/paylaşabilen çeviri firmalarını tercih etmelisiniz. Birkaç yerden teklif aldıysanız ve aralarındaki farkı anlamakta zorlanıyorsanız kendi fiyatlama ve süreç tanımlama modelinizi geliştirebilirsiniz.
 • Çeviri teknolojileri hakkında en azından temel bilgilere sahip olmalısınız. Bilgisayar Destekli Çeviri yazılımları kaliteyi yükseltirken maliyeti düşürür. Tedarikçiniz böyle bir yazılımı kullanmıyorsa benzer ve tekrar eden metinlerin bedelini defalarca ödüyor olabilirsiniz. BDÇ artık olmazsa olmazlardan. Çeviri tedarikçinizin BDÇ kullanıp kullanmadığını mutlaka sorgulamalısınız.
 • Çeviri tedarikçiniz CAT ya da MT (Makine Çevirisi) kullanıyorsa; ikisi arasındaki farkı bildiğinizden emin olmalısınız. MT ile yapılan çevirilerde, ön hazırlık süreçleri çok iyi yapılmışsa ve çeviri sonrası editing doğru yapılırsa kullanılabilir hedef metinler elde etme ihtimali vardır. Ön Hazırlık ve Post Editing süreçlerini sorgulamanız gerekir.
 • Tedarikçinizle gizli bilgilerin korunması, saklanması, imha edilmesi, üçüncü taraflarla paylaşılması vb. konularda imzaladığınız bir sözleşme var mı? Bu maddelere Makine Çevirisi yapılıp yapılmayacağına dair net bir ifade daha eklemenizi öneririz.
 • Kalite sizin için önemliyse aşırı kısa teslim süresi konusunda ısrarcı olmamalısınız. Teslim sürelerini hesaplarken çevirmenin anadiline doğru yaptığı çevirilerde günlük ortalama üretim hızının yaklaşık üç bin sözcük; bir editörünse günde ortalama beş bin sözcük redakte edebileceğini unutmayınız. Kalabalık ekiplerle, hızlı yapılan çeviriler yüksek teknolojik kalite kontrol uygulamaları ve çok iyi yönetilen bir proje süreci gerektirir.
 • Kurumsal kimlik ve tutarlılık adına kurumunuzu temsil eden belgelerin çevirisinde kullanılmak üzere bir Terim Listesi oluşturmanızı ve tedarikçinizle bu terim listesini paylaşmanızı öneriyoruz.
 • Hayati önemi olan metinlerin çevirisini kontrol edebilmek için en etkin yöntemlerden biri de “tersine çeviri”dir. Bu hizmeti farklı bir çeviri ekibinin mevcut Çeviri Belleklerini ve Terim Listelerini kullanmadan yaptığından emin olmalısınız.
Çeviri Hizmeti, Satın Alırken Kazanmak!