Mirora Translation

İngilizce-Türkçe Çeviri ve Yerelleştirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngilizce-Türkçe Çeviri ve Yerelleştirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngilizce-Türkçe Çeviri ve Yerelleştirmenin Önemi

Günümüzde globalleşen dünya düzeninde, İngilizceden Türkçeye çeviri ve yerelleştirme hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Kültürlerarası iletişimde dil, hem bir köprü hem de potansiyel bir engel olabilir. Biz, İngilizce metinlerin Türkçeye çevrilmesi sürecinde, dilin inceliklerini ve her iki kültürün nüanslarını büyük bir titizlikle ele alırız. Çünkü başarılı bir çeviri, yalnızca kelimelerin bir dilden diğerine aktarılması değil, aynı zamanda iletişimin doğru akışını ve mesajın yerel dildeki doğru anlamını sağlamak demektir.

Türkçe konuşan pazarlarla etkileşim halinde olan işletmeler için Türkçeye uygun çeviri ve yerelleştirme yapmak, ürün veya hizmetlerinin başarısını doğrudan etkiler. Bir metnin yerelleştirilmesi sırasında;

 • Kültürel farklılıklar,
 • Toplumsal değerler,
 • Dil özellikleri ve
 • Hedef kitle beklentileri

gibi pek çok faktör dikkate alınmalıdır.

Biz, İngilizceden Türkçeye geçerken, her iki dilin dilbilgisine, sözcük dizimine ve deyimsel ifadelere olan hâkimiyetimizle, metnin orijinal tonunu ve stilini korurken, yerel anlamını ve estetiğini de ön planda tutarız. Böylece metnin hedef kitle ile kurduğu bağı güçlendirmeyi ve onlara bekledikleri değeri veren bir deneyim sunmayı hedefleriz. Bu sürecin, başta teknik tercümeler ve edebi çeviriler olmak üzere, her alanda büyük bir özen ve uzmanlık gerektirdiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla, gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket eder, her çeviri ve yerelleştirme işleminde kalitemizi en üst seviyede tutarız.

Temel Kavramlar: Çeviri ve Yerelleştirmenin Tanımı

Çeviri ve yerelleştirme terimlerini sıklıkla birbiri yerine kullanılsa da bu iki süreç, farklı özellikleri ve amaçları ile önemli düzeyde ayrışmaktadır. Biz de bu bölümde sizlere, her iki kavramın tanımını ve farklılıklarını netleştireceğiz.

 • Çeviri (Translation), bir metnin kaynak dilinden hedef dile olan aktarım sürecidir. Genelde dilsel dönüşüm ile ilgilenir ve temel amacı anlamın korunmasını sağlamaktır. Çeviri süreci, gramer, kelime bilgisi ve ifade biçimleri gibi dilsel unsurlara odaklanır. Biz, profesyonel çeviri sürecinde, kaynak metni hedef dile aktarırken orijinal metnin anlamını ve tonunu mümkün olduğunca korumayı hedeflemekteyiz.
 • Yerelleştirme (Localization), ise çeviri sürecinin ötesine geçen ve hedeflenen pazar ya da kitleye ürün ya da hizmetin kişiselleştirilerek uyarlanmasını içeren bir süreçtir. Bu, sadece metin çevirisi değil, aynı zamanda kültürel normlar, görgü kuralları, yerel deyimler ve diğer bölgesel özellikler gibi faktörleri de kapsar. Yerelleştirmede asıl amaç, ürün veya hizmetin hedef kitle tarafından yerelmiş gibi algılanmasını sağlamaktır. Özellikle pazarlama materyalleri, yazılımlar ve web siteleri gibi uygulamalar yerelleştirme gerektiren alanlar arasında sayılabilir.

Bu iki terimi anlamanın ve kullanım alanlarını ayırt etmenin, İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme sürecinde bizlere daha kaliteli ve işlevsel sonuçlar elde etmemizi sağlayacağını düşünüyoruz. Metni sadece dilden dile çevirmek yerine, kültürel bağlamları ve yerel unsurları da göz önünde bulundurarak hedef kitle ile daha etkili bir iletişim kurabilmek ana hedefimizdir. Bu nedenle, her projede bu iki kavramı doğru bir şekilde uygulamak, başarıya giden yolda atacağımız en önemli adımlardan biridir.

Oyun yerelleştirme hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen değerli müşterilerimizi, sunduğumuz hizmetlerin kapsamlı bir incelemesini yapabilecekleri web sitemizin ilgili sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz. Bu sayede, sektördeki uzmanlığımız ve yenilikçi çözümlerimiz hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İngilizce-Türkçe Çeviride Dilbilimsel Farklılıkların Anlaşılması

Çeviri yaparken önemli olan, kaynak ve hedef dil arasındaki dilbilimsel farklılıkları anlamaktır. İngilizce ile Türkçe arasında çeşitli dilbilimsel özellikler farklılık göstermektedir. Biz, bu farklılıkları anlamak ve çevirimize yansıtmak için dikkatli bir şekilde çalışmalıyız.

 • Yapısal Farklar: Türkçe, aglütinatif bir dildir, yani kelimeler çeşitli ekler alarak farklı anlamlar kazanabilir. İngilizce ise ağırlıklı olarak izole bir yapıya sahip olup, anlam genellikle bağlam ve sözcük sırası ile belirlenir.
 • Zaman ve Kip: İngilizcede kullanılan zaman ve kip yapıları Türkçedekilerden farklıdır. Örneğin, Türkçede görülen geniş zaman İngilizcede karşılık bulunmuyor.
 • Cinsiyet: Türkçede adların cinsiyeti olmazken, İngilizcede buna dair belirgin ayrımlar mevcuttur. Bu sebeple çeviride cinsiyeti belli etmeye yönelik ifadeler hassasiyet gerektirir.
 • Dilbilgisel Uyum: Türkçede dilbilgisel uyum çok önemlidir. İngilizcede ise bu kadar katı kurallara rastlanmaz. Bu nedenle cümle içindeki eklerin uyumuna özellikle dikkat edilmelidir.
 • Atasözleri ve Deyimler: Her iki dilde de farklı deyimler ve atasözleri bulunmaktadır. Doğrudan çeviri yerine, hedef kültürdeki karşılıklarının bulunması önemlidir.

Biz, bu tür dilbilimsel farklılıkları profesyonel bir çeviri sürecinde her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle, tüm bunlar yerelleştirme sürecinde kültürel unsurlarla birleştiğinde, mesajın doğru biçimde aktarılması için buna göre ayarlamalar yapılmalıdır. Anlamın korunması ve aktarımının doğruluğu, yalnızca kelime kelime bir çeviri yapmak yerine, hedef dildeki kullanım biçimlerini anlamakla mümkündür.

Kelimelerin gücünü keşfedin! Üstün kaliteli yazılı çeviri hizmetlerimizle iletilerinizi dünya çapında anlaşılır kılın. Hemen şimdi harekete geçin, global iletişim köprülerini bizimle birlikte inşa edin. Profesyonel çeviri çözümlerimizle sınırları aşın. İletişim detaylarımızı web sitemizde bulabilir, projeleriniz için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Hayalinizdeki çeviriye bir adım daha yaklaşın!

Kültürel Uyarlamalar: Yerel Değerler ve Tabular

İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme sürecinde en önemli unsurlardan biri, hedef kültürün değerlerini ve tabularını anlamak ve saygı duymaktır. Bu sürecin başarısı büyük ölçüde çevirinin alıcının kültürel bağlamına ne kadar iyi uyum sağladığına bağlıdır. İşte dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

 • Dini ve Sosyal Hassasiyetler: Türkiye’de dini ve sosyal değerler dikkate alındığında, bu değerlere saygı gösteren ifadeler kullanmalıyız. Örneğin, dini içerikli ifadeler veya semboller hassas olabileceği için özel bir dikkat gerektirir.
 • Jestler ve Beden Dili: Kültürden kültüre değişen jest ve beden dilinin anlamları bulunmaktadır. Türkçe çeviride bu tür ifadelerin doğru anlamlara çevrildiğinden emin olmalıyız.
 • Sosyal Tabular: Cinsellik, alkol tüketimi ya da politik meseleler gibi konularda toplumsal tabuları göz önünde bulundurarak, uygun bir dil ve yaklaşım sergilemeliyiz.
 • Tarih ve Milliyetçilik: Türk tarihi ve milliyetçiliğine referans veren içeriklerde hassasiyet göstermeli ve yanlış anlamalara sebebiyet vermeyecek şekilde anlatım kullanmalıyız.
 • Sözün Çevirisinde Dikkat: Atasözleri, deyimler veya argo gibi dil ögelerinin doğrudan çevirisi çoğu zaman hedef dilin kültürel yapısına uymaz. Dolayısıyla, benzer anlamı taşıyan yerel ifadelerle değiştirmek daha etkilidir.

İçeriklerin yerelleştirilmesinde, çeviri metnin sadakati kadar, kültürel uyarlamaların da önemli olduğunun bilincinde olmalıyız. Bu nedenle, yerel değerlere ve tabulara karşı duyarlı bir yaklaşım sergilemeli ve böylece metnin hedef kitle tarafından kabul görmesini sağlamalıyız.

Teknik Türkçe: Sektörel Terimler ve Jargon Kullanımı

İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme süreçlerinde, teknik terimler ve sektörel jargonların doğru bir şekilde ele alınması kritik öneme sahiptir. Doğru bir çeviri ve anlaşılır bir iletişim için bu alana özel bir dikkat göstermemiz gerekmektedir.

 • İlk olarak, hedef dildeki sektörel terimlerin güncelliğini ve geçerliliğini araştırırız. Böylece terminolojinin hedef kitle tarafından anlaşılacağını garanti altına alırız.
 • Alanına özel jargon kullanımında, terimlerin hedef dildeki eşdeğerlerinin doğru bağlamda kullanıldığından emin oluruz. Bu, mesajın doğru aktarılması için elzemdir.
 • Teknik terimler söz konusu olduğunda, alanında uzman bir tercümanla çalışma eğilimindeyiz. Bu, hem dilbilgisi hem de sektörel bilgi gerektiren bir iştir.
 • Bir terimin doğrudan çevirisinin mümkün olmadığı durumlarda, terimi açıklayan bir tanım ile birlikte kullanmayı tercih ederiz. Böylece hedef kitlenin konuyu doğru anlamasını sağlarız.
 • Çeviri sürecinde, sektörel terimler ve jargonlar için kapsamlı bir sözlük ve referans materyalleri kullanırız. Böylece tutarlılık ve doğruluk sağlarız.

Teknik jargon ve sektörel terimler konusundaki hassasiyetimiz, çeviri ve yerelleştirme faaliyetlerimizin kalitesini doğrudan etkiler. Bu terimlerin doğru kullanımı, iletişimin netliği ve profesyonelliği açısından büyük önem taşır. Çevirilerdeki açıklık ve doğruluk, hedef kitlemizin bizden beklediği yüksek standartları karşılamamızı sağlar. Bu nedenle, bu alandaki tercihlerimiz her zaman detaylara dikkat etmeyi ve sektörel bilgiye dayalı kararlar vermeyi gerektirir.

Yazılı Metnin Düzeni: Alfabe ve Noktalama İşaretlerinin Önemi

İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme süreci, diller arası pek çok farkı köprülemeyi gerektirir. Alfabe ve noktalama işaretleri, bu süreçte özel bir önem taşır.

Alfabe konusunda, Türkçede İngilizcede bulunmayan ç, ş, ğ, ı, ö, ü gibi harfler mevcuttur. Bunların doğru kullanımı, kelimenin anlamının doğru aktarılmasında kritik rol oynar. Ayrıca, İngiliz alfabesinde yer alan q, w, x harfleri Türkçede sık kullanılmaz. Bu harfleri içeren kelimelerin Türkçeye aktarılırken, karşılıkları dikkatle seçilmelidir.

Noktalama işaretlerine gelince, her iki dilde de virgül, nokta, soru işareti, ünlem işareti gibi işaretler yaygın olarak kullanılsa da, kullanım yerleri ve kuralları farklılık gösterir. Türkçede;

 • Cümle içindeki bağlaçlardan önce virgül kullanılırken,
 • İngilizcede genellikle kullanılmaz.

Ayrıca Türkçede, aynı cümle içindeki farklı öğeleri ayırmak için virgül kullanımı daha esnektir. Öte yandan, İngilizcedeki tırnak işaretleri (‘single quotes’, “double quotes”) ile Türkçe’deki tırnak işaretleri (“ ”, ‘ ’) arasında şekil farklılıkları vardır ve bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

İşaretlerin doğru yerde ve doğru şekilde kullanımı, çevirinin okunurluğunu ve anlaşılırlığını artırır. Böylelikle, hedef dil kullanıcısının orijinal metni sanki kendi dilinde yazılmış gibi okuması sağlanır. Bu nedenle, biz profesyoneller çeviri sürecinde alfabe ve noktalama işaretleri üzerinde özenle durmalı ve her iki dilin yazım kurallarına hâkim olmalıyız.

Yerelleştirme Sürecinde Dilin Tonu ve Tarzının Uyarlanması

Yerelleştirme sürecinde, çevirinin sadece dil kurallarına uygun olması yeterli değildir; aynı zamanda hedef kitlenin dil tonu ve tarzını da yakalamak gereklidir. Biz, profesyonel bir yerelleştirme ekibi olarak, dikkat etmemiz gereken birkaç önemli unsurun farkındayız:

 • Hedef Kültürü Anlamak: Hedef dilin kültürünü anlamak ve metni bu kültüre uygun bir şekilde adapte etmek, yerelleştirmenin başarısında kritik bir öneme sahiptir.
 • Argo ve Deyimler: Her dilin kendine özgü argo ifadeleri ve deyimleri vardır. Biz çeviri yaparken bu ifadeleri hedef dildeki karşılıklarıyla özenle değiştiriyoruz.
 • Resmi ve Gayriresmi Dil: Hedef kitlenin beklentilerine göre, çeviri yaparken kullanılan dilin resmiyet derecesini ayarlamak önemlidir.
 • Metnin Amacını Anlamak: Metnin amacı eğitici mi, ikna edici mi, yoksa bilgilendirici mi olduğunu belirleyerek, ton ve tarzı buna göre şekillendiriyoruz.
 • Tabular ve Hassasiyetler: Her kültürün tabu olarak gördüğü konular farklılık gösterebilir. Çeviride bu konulara özel dikkat gösteriyoruz ki hedef kitleyi yanlışlıkla incitmeyelim.
 • Pazarlama ve Reklam Materyalleri: Özellikle pazarlama ve reklam malzemeleri gibi ikna edici dille yazılmış metinlerde, hedef kitlenin beğeni ve değer yargılarına seslenecek şekilde yerelleştiriyoruz.

Özetle, ton ve tarz uyarlama süreci, sadece sözcüklerin çevirisinden ibaret olmayıp, metnin hedef kitlenin kültürel ve dilsel özelliklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmeyi gerektirir. Biz bu süreci titizlikle yürütüyor ve hedef kitlenin beklediği tonu ve tarzı sağlayarak kaliteli bir yerelleştirme hizmeti sunuyoruz.

Hedef Kitleye Göre Çeviri: Kitlenin Profiline Göre Uyarlama Yapmak

İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme sürecinde basit bir kelime veya ifade çevirisinin ötesine geçmek bizim için hayati öneme sahiptir. Hedef kitlenin profiline göre uyarlama yapmak, metnin amacını tam olarak karşılayan, doğal ve akıcı bir çeviri sunmayı içerir. İşte bu süreçte dikkat etmemiz gereken bazı hususlar:

 • Kültürel Farklılıklar: Hedef kitlemizin kültürünü iyi anlamak, hangi ifadelerin kabul edilebilir veya tabu olduğunu belirlememizi sağlar. Alışkanlıklar, dini inançlar ve gelenekler çeviriye direkt olarak etki eder.
 • Terminoloji: Sektörel jargon veya özel terimlerin hedef kitle tarafından anlaşılır olması gerekmektedir. Örneğin, teknik bir çeviri yaparken, ilgili terimlerin sektördeki kullanımlarına uyması önemlidir.
 • Demografi: Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durum gibi demografik faktörler, kelime seçimini ve tonlamayı etkileyebilir.
 • Yerel Değerler ve Alışkanlıklar: Hedef kitlenin yerel değerleri ve alışkanlıkları, uygunluk açısından çeviriye yön verir. Mesela, Türkiye’deki bir hedef kitle için çeviri yapılırken Atatürk ve Türk Bayrağına olan saygı çerçevesinde dil kullanmak gerekebilir.
 • Dilin Konuşulduğu Çeşitlilik: İngilizce değişik ülkelerde farklı varyasyonlarda konuşulur. Bu nedenle, İngilizce-Türkçe çeviri yaparken, çevirinin hedef kitlenin anlayacağı İngilizce varyasyonuna sadık kalmak önemlidir.

Biz, çeviri sürecini yürütürken tüm bu hususları titizlikle göz önünde bulundururuz. Çünkü biliyoruz ki, hedef kitleye uygun bir çeviri, sadece anlamın aktarılması değil, aynı zamanda metnin ruhunun ve düşüncenin derinliğinin de aktarılması anlamına gelmektedir. Bu da çeviri işimizin başarısı için elzemdir.

Söz Varlığı Seçimi ve Anlam Kaymalarına Dikkat Etme

İngilizce-Türkçe çeviri ve yerelleştirme sürecinde, dikkate almamız gereken hayati unsurlardan biri de söz varlığı seçimidir. Doğru terimleri seçmek, çevirinin doğal ve hedef dilin konuşulur diline uygun olmasını sağlar.

 • İlk olarak, kullanılacak söz varlığının hedef kitleye ve bağlama uygun olması gerekir. Teknik bir metinle, edebi bir eserin çevirisi arasındaki söz varlığı seçimi büyük farklılık gösterecektir.
 • İkinci olarak, kelime anlamının yanı sıra mecaz anlamların ve deyimlerin de dikkatli bir şekilde incelenmesi şarttır. Bu, anlam kaymalarını önlemek için kritik öneme sahiptir.
 • Üçüncü olarak, dilin kültürel unsurlarını göz önünde bulundurmamız, hedef dile özgü detayları atlamamamız gerekmektedir. Bu, yerelleştirmenin başarıya ulaşmasındaki en önemli etmenlerden birisidir.
 • Dördüncüsü, dil içi ve dil dışı durumları analiz ederek kelime seçimimizi yapmalıyız. Bu, çevirinin hem dilbilimsel hem de bağlamsal doğruluğunun garanti altına alınmasını sağlar.

Anlam kaymalarına dikkat etmek ise, çevirinin tam olarak orijinal metnin niyet ve tonunu yansıtmasını sağlamak adına olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Özellikle şunlara dikkat ediyoruz:

 • Kültürler arası farklılıklar neticesinde ortaya çıkabilecek çeviri hatalarının önüne geçilmesi.
 • Yanlış çeviri veya farkında olmadan yapılan kelime değişiklikleri sonucu oluşabilecek yanlış anlamaların elimine edilmesi.
 • Bağlamın dikkate alınması, çünkü kelimelerin anlamı bağlama göre değişebilmektedir.

Bizler, çeviri ve yerelleştirme sürecinde söz varlığı seçimi ve anlam kaymalarına son derece hassasiyet gösteriyoruz. Bu, sunduğumuz hizmetin kalitesini ve hedef kitle üzerindeki etkisini doğrudan etkileyen bir faktördür.

Çeviri Hatalarından Kaçınma: Yaygın Tuzaklar ve İpuçları

Çeviri yaparken karşılaşabileceğimiz bazı yaygın hatalar vardır ve bu hatalardan kaçınmak için dikkatli olmalıyız. İşte çeviri sırasında karşılaşabileceğiniz tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

 • Kelime Karşılıkları: Her kelimenin birebir karşılığı olmayabilir. Direkt çeviri yerine, bağlamı göz önünde bulundurarak doğru terimleri seçmeye özen gösterin.
 • Meşhur Yanılgılar: Bazı deyim ve tabirler, kültürden kültüre farklılık gösterir. Bu yüzden atasözleri ve deyimleri doğrudan çevirmek yerine, hedef kültüre uygun bir eşdeğer kullanmayı tercih edin.
 • Dilbilgisi ve Sözdizimi: İngilizce ve Türkçe dilbilgisi doğal olarak farklıdır. Cümle yapılarınızın Türkçenin dilbilgisine ve sözdizimine uygun olduğundan emin olun.
 • Kültürel Hassasiyet: Kültürel referansları ve bağlamları dikkate alarak çeviri yapın. Bazen bir kelime ya da ifadenin hedef kültürde olumsuz bir anlam taşıyıp taşımadığını araştırmak gerekir.
 • Ton ve Tarz: Metnin tonu ve tarzının kaynağa sadık kalırken hedef kitleye de uygun olmasına dikkat edin. Resmi bir metin çeviriyorsanız, aynı düzeyde profesyonellik sağlamalısınız.
 • Bağlamın Önemi: Bağlam, doğru anlamı yakalamak için kritik öneme sahiptir. Metnin amacını ve bağlamını anlayarak, yanıltıcı çevirilerden kaçının.
 • Kısaltmalar ve Jargon: Özellikle teknik veya özel alanlarda, kısaltmaların ve jargonun doğru çevirisine dikkat edin. Her terimin yerel karşılığını bilmek gerekebilir.

Unutmayın ki, deneyim ve sürekli gelişim, çeviri becerilerinizi artıracak ve bu tür hatalardan kaçınmanızı sağlayacaktır. Pratik yaparak ve yukarıdaki ipuçlarını akılda tutarak, etkili ve doğru çevirilere ulaşabilirsiniz.

Kalite Kontrol Süreçleri: Çeviri Değerlendirme Kriterleri

Çeviri kalitesini değerlendirirken bazı temel kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Bunlar:

 • Anlamın Doğruluğu: İlk olarak, çevirinin kaynak metinle aynı anlamı taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. Kullanılan kelimelerin ve ifadelerin doğruluğu, bu kriterin en önemli unsurlarındandır.
 • Dilbilgisi ve İmla Kuralları: Çevirinin dilbilgisi açısından kusursuz olmasına özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra, imla kurallarına uygunluğu ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı da önem taşır.
 • Terminoloji Tutarlılığı: Teknik veya uzmanlık gerektiren metinlerde, terminolojinin tutarlı bir şekilde kullanılması gerekliliği üzerinde duruyoruz. Terimlerin doğru ve alanına uygun şekilde çevrilmesi, metnin güvenilirliği için kritiktir.
 • Doğal Akıcılık: Okuyucu için çevirinin anlaşılır ve doğal bir Türkçe akışına sahip olması gerekliliğini savunuyoruz. Yapay veya kelime kelime çeviriler yerine, hedef dilin konuşma ve yazı dili özelliklerine uygun, doğal ifadeler tercih edilmelidir.
 • Kültürel Uygunluk: Hedef kültüre uygunluk, çeviriyi yerelleştirmede esastır. Kültürel referanslar, deyimler ve atasözleri, hedef dilin kültürüne göre uyarlanmalı veya açıklanmalıdır.
 • Tutarlılık ve Konsistans: Tüm doküman boyunca kullanılan stilin ve tonun tutarlı olması gerektiğini vurguluyoruz. Karakterlerin, yer isimlerinin ve önemli kavramların tüm metin genelinde birbiriyle uyumlu olması önemlidir.

Bu kriterleri uyguladığımızda, hem kaliteyi hem de çeviri sürecinin etkinliğini garantileyebilecek sonuçlara ulaştığımıza inanıyoruz. Her çeviri projesinde bu değerlendirme ölçütlerini sistematik bir şekilde kullanmak, sektördeki profesyonel standartlara ulaşmamıza ve onları sürdürmemize olanak tanır.

Profesyonel Bir İngilizce-Türkçe Çevirinin Anahtar Unsurları

Profesyonel bir İngilizce-Türkçe çeviri yaparken sürecin kalitesini etkileyen birçok unsur bulunmakta. İşte bu unsurların başlıcaları:

 • Anlamın Tam Aktarılması: Çeviri yapılan metindeki anlamların bütün detaylarıyla korunması gerekiyor. Her iki dilin de kültürel ve dilsel nüanslarına hâkim olunması, anlamın doğru şekilde aktarılmasını sağlar.
 • Dilbilgisi ve Yazım Kurallarına Uygunluk: Çevirilerde hem hedef hem de kaynak dilin dilbilgisi ve yazım kurallarına tam uyulmalıdır. Profesyonel bir çeviri akıcı ve doğru kurgulanmış cümleler içermelidir.
 • Terminoloji: Alanında uzmanlaşmış çevirmenler tarafından kullanılan terminolojinin doğru ve tutarlı olması gerekir. Teknik, hukuki ya da tıbbi terimler söz konusu olduğunda bu çok daha önem kazanır.
 • Kültürel Uygunluk: İngilizce ve Türkçe arasındaki çevirilerde kültürel referansların doğru bir şekilde aktarılması önem taşır. Hedef kitlenin kültürünü yansıtan yerelleştirme işlemleri çevirinin başarısını artırır.
 • Doğruluk ve Tutarlılık: Metnin genelinde ve çevirinin tüm bölümlerinde terminoloji ve stil bakımından tutarlılık olmalıdır. Bu da metni daha anlaşılır ve güvenilir kılar.
 • Editörlük ve Düzeltme İşlemleri: Çeviri tamamlandıktan sonra yapılacak kapsamlı editörlük ve düzeltme işlemleri, hataların giderilmesi ve metnin kalitesinin artırılması için şarttır.

Bizler, bu unsurlara büyük önem vererek çevirinin her aşamasını titizlikle ele alıyoruz. Bu sayede müşterilerimize profesyonel ve kaliteli İngilizce-Türkçe çeviri hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki, çeviri sadece dil bilgisi değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü görevi görür ve bu yüzden de çok boyutlu bir dikkat ve uzmanlık gerektirir.

 

İngilizce-Türkçe Çeviri ve Yerelleştirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler