Korece

Korece Kore yarımadasında ve komşusu Çin’e bağlı Yanbian Kore Özerk İli’nde yaygın olarak kullanılan bir Kore dilidir. Günümüzde Koreceyi anadili olarak konuşan 77 milyondan fazla insan olduğu bilinmektedir. Hem Kuzey Kore hem de Güney Kore’nin resmî dilidir. Dil, hece alfabesi olan Hangıl veya Çince logogramlar olan Hanja ile yazılabilir. Korece, Jeju’da konuşulan Jejuca ile birlikte Kore dilleri içerisinde yer alır.

Kore dillerini herhangi bir başka dil ailesi içerisine yerleştiren bir teori yaygınca kabul görmemektedir ve izole dil olarak sınıflandırılmaktadır. Buna karşın, tarihi olarak dil, Ural-Altay dil ailesi ve sonrasında Altay dilleri içerisinde sınıflandırılmış, ancak 20. yüzyılın ortasından itibaren bu savlar akademide geçersiz kabul edilmeye başlanmıştır. Korecenin, söz varlığı ve gramer özellikleri nedeniyle Japon dilleriyle akraba olabileceği de düşünülmüştür. Genetik olarak birbirleriyle akraba olmak yerine Eski Korecenin Batı Eski Japonca ile dil birliği içinde olmuş olduğu ve yoğun ödünçlemeler aldığı tahmin edilmektedir. Dravid dilleri ile akraba olması da öne sürülmüş diğer savlardandır.

Korecenin Orta Korece döneminde ünlü uyumu güçlü bir şekilde görülmüştür. Buna rağmen, ilerleyen dönemlerde ünlü uyumu dilde kaybolma eğilimi göstermiştir. Günümüz Korecesinde ünlü uyumu sadece yansıma sözcüklerde, sıfatlarda, zamirlerde, ünlemlerde ve bir kelime çekimlenirken görülür.

Korece Çeviri Hizmeti

Mirora Güney Kore’deki kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden Koreceye ve Koreceden dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”