Mirora Translation

Modern Tıp Dünyasında Medikal Çeviri

Modern Tıp Dünyasında Medikal Çeviri

Sağlık sektörü dünyanın en önemli ve maliyetli sektörlerinden biri olarak bilinir. Devletler, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu zaman sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için her yıl  milyonlarca dolar para harcamaktadır. Bununla birlikte sağlık sektöründe kullanılan dilin karmaşıklığı hastaların ihtiyaç duydukları hizmete veya ürüne, profesyonellerin ise alandaki yeni gelişmeleri öğrenmesine engel olmaktadır. Hem bireylerin hem de kurumların, tıbben iyi tercüme edilmiş ve sağlam tıbbi materyallere erişebilmesi, ancak medikal çeviri ile mümkün olmaktadır. Tıbbi çeviri olarak da bilinen bu tür tercümeler, sağlık sektöründeki çevirilerin tamamını kapsamaktadır. Tıbbi dokümanların, medikal cihazların kullanım ve bakım kılavuzlarının tamamı ve ilaç sektöründeki prospektüsler, klinik araştırmalar, ruhsat dosyaları, kısacası tıp alanında yer alan tüm metinlerin çevirisi bu kapsamda ele alınmaktadır.

Medikal Çevirinin Personel İçin Önemi

Tıp sektöründeki personelin iyi eğitilmiş, protokol ve uygulamalardaki değişiklikleri takip eden, kendisini sürekli yenileyen, güncelleyen bir yapıda olması gerekmektedir. Genellikle sağlık kurumları, çalışanlarını iş yerindeyken kurum içi eğitim programlarıyla bilgilendirmeyi tercih eder. Bu bilgilendirmeler sırasında, personelin kendi anadilinde güncel bilgilerle eğitim alması çok önemlidir. Hemen her ülkede sağlık sektöründeki çalışanların neredeyse %10’luk kısmı, farklı etnik kökenlere sahiptir ve anadili toplumun geri kalanından farklıdır. Alanında uzman bir çeviri ekibi tarafından uygun tıbbi terminoloji kullanılarak yapılan ve gerekli kontrol süreçlerinden geçirilen medikal tercümeler, insanların doğru eğitimi almasını sağlamaktadır. Özetleyecek olursak, tıp sektörü global bir nitelik taşımaktadır. Yeni gelişmelerin personele duyurulması ve hem personelin hem de hastaların doğru şekilde bilgilendirilmesi için tıbbi tercüme elzemdir.

Medikal Çevirinin Hasta İçin Önemi

Tedavi olanların da kendi dillerinde tıbbi hizmetlere erişebilmesi hayati önem taşımaktadır. Hastalar doktorlarla olan bilgilendirme toplantılarında veya konuşmalarında kendi dillerini bilen bir çevirmene erişebilmelidir veya kendilerine verilen klinik raporların, tedavi yöntemlerinin hatta ilaç prospektüslerinin uygun bir şekilde çevrilmesi gerekmektedir. Örneğin Birleşik Krallık’ta İngilizce bilmeyen milyonlarca insan yaşamaktadır. Ya da Türkiye’de Türkçe bilmeyen milyonlarca insandan söz edebiliriz. Bu bireylerin kendi anadillerinde sağlık hizmeti alması aslında anayasal bir haktır. Bu durum, medikal çevirinin ne kadar önemli olduğunun kanıtlarından biridir. Hastalarla kendi anadillerinde kurulan iletişimle tedavi süreçlerinin de doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sağlık sektörü için herhangi bir belgenin çevirisi söz konusu olduğunda her zaman alanında uzman bir çeviri ekibinden yardım istemek gerekmektedir. Zira yanlış bir şekilde çevrilen tıbbi tercümeler, yanlış teşhis ve tedavilere yol açabilir. Ya da hatalı çeviriler yüzünden yanlış bir şekilde bilgilendirilen personel ciddi yasal sorumluklar üstlenmek zorunda kalabilir ve en kötüsü hatalı çeviriler yüzünden yanlış bir şekilde bilgilendirilen hasta hayati tehlikelere maruz kalabilir. Tıbbi terminolojinin neredeyse kendi başına bir dil olduğu düşünüldüğünde, alan hakkında bilgiye ve tecrübeye sahip bir çeviri şirketinin önemi açıkça görülmektedir. Günümüzün teknolojik araçlarıyla, İnternetin yaygın ve hızlı kullanımıyla uzaktan ardıl çeviri ya da çok kısa sürelerde yazılı çeviri hizmetini çok daha uygun maliyetlerle alabilmek artık kolay.

Modern Tıp Dünyasında Medikal Çeviri