Sağlık sektörü dünyanın en önemli ve maliyetli sektörlerinden biri olarak bilinir. Devletler, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu zaman sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için her yıl  milyonlarca dolar para harcamaktadır. Bununla birlikte sağlık sektöründe kullanılan dilin karmaşıklığı hastaların ihtiyaç duydukları hizmete veya ürüne, profesyonellerin ise alandaki yeni gelişmeleri öğrenmesine engel olmaktadır. Hem bireylerin hem de kurumların, tıbben iyi tercüme edilmiş ve sağlam tıbbi materyallere erişebilmesi, ancak medikal çeviri ile mümkün olmaktadır. Tıbbi çeviri olarak da bilinen bu tür tercümeler, sağlık sektöründeki çevirilerin tamamını kapsamaktadır. Tıbbi dokümanların tamamı ve ecza sektöründeki prospektüsler, kısacası tıp alanında yer alan tüm metinlerin çevirisi bu kapsamda ele alınmaktadır.

Medikal Çevirinin Personel İçin Önemi

Tıp sektöründeki personelin iyi eğitilmiş, protokol ve uygulamalardaki değişiklikleri takip eden, kendisini sürekli yenileyen veya güncelleyen bir yapıda olması gerekmektedir. Genellikle sağlık kurumları, çalışanlarını iş yerindeyken bilgilendirmeyi tercih eder. Bu bilgilendirmeler sırasında, personelin doğru dilde eğitim alması çok önemlidir. Hemen her ülkede sağlık sektöründeki çalışanların neredeyse %10’luk kısmı, farklı etnik kökenlere sahiptir ve anadili toplumun geri kalanından farklıdır. Alanında uzman bir çevirmen tarafından uygun tıbbi terminoloji kullanılarak yapılan medikal tercümeler,insanların her zaman doğru eğitimi almasını sağlamaktadır. Özetleyecek olursak, tıp sektörü global bir nitelik taşımaktadır. Yeni gelişmelerin personele duyurulması ve personelin doğru şekilde bilgilendirilmesi için tıbbi tercüme elzemdir.

Medikal Çevirinin Hasta İçin Önemi

Tedavi olanların da kendi dillerinde tedaviye erişebilmesi hayati önem taşımaktadır. Hastalar doktorlarla olan bilgilendirme toplantılarında veya konuşmalarında kendi dillerini bilen bir çevirmene erişebilmelidir veya kendilerine verilen klinik raporların uygun bir şekilde çevrilmesi gerekmektedir. Örneğin Birleşik Krallık’ta İngilizce bilmeyen 4.2 milyon kişi yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık %7.7’sine tekabül eden bu bireylerin kendi anadillerinde sağlık hizmeti alması aslında anayasal bir haktır. Bu durum, medikal çevirinin ne kadar önemli olduğunun kanıtlarından biridir. Tüm bunlara ek olarak, klinik raporların, doktor kararlarının ve ilaçların tercüme edilmesi, tedavinin doğru şekilde yapılabilmesini sağlar.

Sağlık sektörü için herhangi bir materyalin çevirisi söz konusu olduğunda her zaman alanında uzman bir çevirmenden yardım istemek gerekmektedir. Zira yanlış bir şekilde çevrilen tıbbi tercümeler, yanlış teşhis ve tedavilere yol açabilir. Tıbbi terminolojinin neredeyse kendi başına bir dil olduğu düşünüldüğünde, alan hakkında bilgiye ve tecrübeye sahip bir çevirmenin önemi ise açıkça görülmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here