Mirora Translation

Rumence Çeviri

Romen dillerinin doğu koluna bağlı olan Rumence, Romanya’nın resmî dilidir. Bu dili konuşan yaklaşık 28 milyon kişinin büyük bölümü Romanya ve Moldova’da yaşamaktadır. Moldova’nın resmî dili olan Moldovaca, Rumence ile aynıdır. Ancak ülkenin yasaları gereği resmî dili Moldovaca olarak geçer.

Rumencede Latincenin etkisi daha fazla görülmektedir; gramer ve kelime dağarcığı olarak büyük ölçüde benzerlikler vardır. Bunun nedeni Romanya’nın günümüze kadar diğer ülkelere nazaran daha az çevresel etkilere maruz kalmış olmasıdır.

MS 101 yılında Roma İmparatoru’nun Daçya topraklarını işgal etmesiyle bölgeye Latin etkisini getirmiştir. Tarihte daha sonra Daçya’nın Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak üzere çeşitli işgallere uğraması Rumencenin Türkçe ile de bir takım ortak kelimelere sahip olmasına sebep olmuştur.

Uzun bir süre SSCB’nin etkisi altında idare edilmesine rağmen Kiril alfabesi kullanılmamıştır. Rumen alfabesi Latin alfabesine çok büyük oranda benzer, sadece birkaç farklı harf vardır.

Rumencenin Romanya dışında resmî dil olarak kabul edildiği yerler Moldova ve Voyvodina’dır. Rumenceyi azınlık dili olarak kabul eden ülkeler ise Macaristan, Sırbistan ve Ukrayna’dır.

Rumence Çeviri Hizmeti

Rumence çeviri işleriniz için Mirora’ya güvenebilirsiniz. Romanya’da kurumsal iş ortaklarımız olduğundan uzun yıllardır dünyanın bütün dillerinden Rumenceye ve Rumenceden dünyanın tüm dillerine, anadili hedef dil olan çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti veriyoruz.