Mirora Translation

Web Sitenizi Neden Çevirmelisiniz?

Web Sitenizi Neden Çevirmelisiniz?

Bundan yirmi yıl önce şirket veya işletmeler kendilerini genellikle fiziki ofisleri, şubeleri, bayileri aracılığıyla var ediyor ve markanın yüzünü oluşturduğu ve müşterilerle bu mekânlarda doğrudan iletişime geçildiği için bu alanların hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel olmasına azamî çaba gösteriliyordu. Ancak internetin hayatımıza hızlı ve yoğun bir şekilde girmesiyle bu durum yirmi yıl içinde çok büyük oranda tersine döndü.

İnternetin bu alanda getirdiği en büyük yeniliklerden biri hızlı ve kolayca küreselleşebilme imkânı oldu. İnternet olmadan bu denli büyük alışveriş rakamlarını ve geniş rotaları hayal dahi edemeyecek butik işletmeler, önce ülke çapında faaliyet göstermeye, burada başarılı olunca da dünyaya açılmaya başladılar. Bunu yaparken en büyük destekçileri hiç şüphe yok ki web siteleri oldu. Çünkü eski zamanların aksine artık bir firmanın marka yüzünü oluşturan, onu müşterilere tanıtan, ulaştıran, keza müşterilerin ona ulaşmasına olanak sağlayan en önemli platform web sitesiydi. Hâl böyle olunca web sitelerinin görünümü, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirliği son derece büyük önem kazandı. Sadece ülke içinde faaliyet gösteren firmalar dahi ülkedeki yabancı nüfus nedeniyle en azından bir iki uluslararası tanınmışlığa sahip dil seçeneğini web sitelerine eklerlerken dünya çapında faaliyet göstermeye başlayan firmalar için bu sayı daha da arttı ve çeviri şirketlerine web sitesi çevirisi için daha sık başvurulur hâle geldi.

Tüm bunların üzerine bir de son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan ve geçmişe dair bütün alışkanlıklarımızı yerle bir eden COVID-19 pandemisi eklenince, internete olan ihtiyacın ve internet kullanımının çok hızlı bir şekilde tırmanmasıyla şüphesiz web siteleri artık birkaç kat daha önemli bir alan hâline geldi. Bundan önce bu alanın gücüne içten içe inanmayan ancak sırf çağa ayak uydurmak için web sitesi bulunduran firmalar dahi bu alanların işlevselliğini su götürmeyecek biçimde kabullendi.

Dünya çapındaki holdinglerin dahi evden çalışma sistemine geçtiği bu süreçteki kapanmalar nedeniyle tüm dünya işlerini internet üzerinden halletmeye daha teşne hâle geldi. Özellikle pandeminin ilk aylarındaki büyük kapanmalar sırasında internetten alışveriş rakamlarının fırladığına, kargo firmalarının talepleri karşılamakta zorlandığına ve kapanma nedeniyle çalışılan sektörün işlevsizleşmesi üzerine kargo/posta/dağıtım sektörlerine büyük çaplı iş göçleri yaşandığına tanık olduk. Çağın gereksinimlerini karşılayan her firma, kuşku yok ki bu yoğun internete geçiş sürecinde büyük kârlar etti, geride kalanlar ise arayı kapatmak için hızla harekete geçti. Dolayısıyla web sitesi çevirisi de bir kez daha önem kazandı.

Peki, web sitesi çevirisinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi web siteleri artık firmaların marka yüzü, müşterinin firmayla ilk teması kurduğu alan ve potansiyel müşteriler kazanmak için önemli bir yardımcı unsurdur. Dolayısıyla web sitesi çevirisinin ne denli önemli olduğunu tekrarlamamıza gerek yok.

Bu çeviri yapılırken en önemli noktalar; firmanın ürünlerini hedef dile doğru ve anlaşılır bir şekilde çevirmek ve yine bu anlaşılırlığı sağlamak adına gerekirse lokalizasyona (yerelleştirme) başvurmaktır. Ayrıca, bir diğer önemli husus da web sitesinin çevirisi için mümkünse daima aynı çevirmenle çalışmaktır. Zira web siteleri gerek ürünler gerek firmayla ilgili haberler dolayısıyla sürekli güncellenmekte ve sürekli olarak çeviriye gereksinim duymaktadır. Ancak aynı sitenin çevirisini birden fazla çevirmenin yapması ve bu çevirmenlerin kendisinden önce yapılan çeviriler için web sitesini ziyaret etmemesi, web sitesindeki dil kullanımı konusunda büyük tutarsızlıklar yaşanmasına ve potansiyel müşteriye istenilmeyen bir imaj verilmesine sebep olabilir. Son olarak, her zaman olduğu gibi uygun işe uygun çevirmen tercih edilmesi gerektiğini ve Mirora Çeviri’nin uzman kadrosuyla web sitesi çevirileri çözümlerinde sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Web Sitenizi Neden Çevirmelisiniz?