Mirora Translation

Makine Çevirisi mi İnsan Çevirisi mi?

Makine Çevirisi mi İnsan Çevirisi mi?

Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve yapay zekanın insan iş gücünün yerini alıp alamayacağı, uzun süredir tartışmalara yol açan bir konu. Çevirmenlik de yapay zekanın gelişmesiyle tehdit altında olan meslekler arasında yer alıyor, zira yapay zekâ artık bir dilden başka bir dile çeviri yapmak için kullanılıyor ve bu sürece makine çevirisi deniyor. Diğer bir deyişle, bir bilgisayar yazılımı, kaynak dilden hedef dile aktarım yapıyor. Buradaki asıl mesele, makinelerin gelecekte çevirmenlerin yerini alıp alamayacağı. Bu sorunun cevabı ise, rahatlatıcı bir şekilde şimdilik hayır: yapay zekâ, çevirmenlerin hayatını kolaylaştıran ve dostu olan bir araçtır.

Günümüzde piyasada Google Translate gibi birçok ücretsiz yazılım bulunmakta ve bu araçlar, basit konuşmaları aktarma konusunda oldukça faydalı olsa da çevirmen, çeviri sürecinde ön safhada yer almaya devam ediyor. Bunun asıl sebebi, kelimesi kelimesine çeviri yapmanın doğruluk sağlamaması, zira dil ve kültür iç içe geçmiş iki kavram ve dolayısıyla, birçok kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu cümleleri ve bu cümlelerin oluşturduğu bir metini anlamak, kaynak dilin yanı sıra kaynak kültürde de uzman olmayı gerektiriyor. Bu nedenle, çevirmen doğruluğu sağlamak için çeviri sürecinde rol almalı.

Günümüzde çevirmenler, makine çevirisi araçlarından sıklıkla yararlanıyor, zira bu araçlar bir çevirmene zaman kazandırmanın yanı sıra tutarlılık sağlamasında da yardımcı oluyor. Ancak, bir çevirmen, ön düzenleme ve sonradan düzenleme aşamalarında aktif bir şekilde rol almalı. Ön düzenleme, kaynak metnin makine çevirisine yerleştirilmeden önce sadeleştirilmesini ve düzenlenmesini gerektiriyor, öte yandan çevirmen, sonradan düzenleme aşamasında makine çevirisinden çıkan metni anlambilimsel ve dilbilimsel açıdan kontrol etmekle yükümlü. Dolayısıyla, bu araçlar, çevirmene çeviri sürecini hızlandırmakta ve tutarlılık sağlamasında yardımcı oluyor ve çevirmen de bu süreçte mühim bir rol oynuyor.

Makinelerin hızlı bir şekilde gelişmesine rağmen, insanlar bir makine tarafından yeri doldurulamayacak kadar karışık varlıklardır ve dolayısıyla, makinelerin insan iş gücünü tamamen yerinden etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, çevirmenlerin korkması için bir sebep olmadığını belirtmek gerek çünkü bir çevirmen, çeviri sürecinde ön safhada yer almaya devam edecek ve makine çevirisi araçları da çevirmenlerin hayatını kolaylaştıracaktır.

Makine Çevirisinin Avantajları

 • Birçok ücretsiz makine çevirisi aracı bulunmakta
 • Daha hızlı çeviri
 • Tutarlılık sağlar
 • Uygun fiyat
 • Yalnızca bir araç kullanarak birçok dilde çeviri yapılabilir

Makine Çevirisinin Dezavantajları

 • Doğruluk oranının az olması
 • Kültürel kavramları anlamada yetersizlik
 • Sonradan düzenleme gerektirdiği için fazladan masrafa yol açabilir.

Ücretsiz Makine Çevirisi Yazılımları

 • Microsoft Translator
 • Google Translate
 • Yandex
 • Amazon Translate
Makine Çevirisi mi İnsan Çevirisi mi?