İbranice

İbranice Afro-Asyatik dil grubunun Kuzeybatı sınıfındaki, Kenan dilleri koluna bağlı ve İsrailoğulları’na özgü olan Semitik bir dildir. 2013 istatistik verilerine göre Modern İbranice, dünya çapında dokuz milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Geçmişte bu dil, Tanah’da “İbranice” adıyla anılmasa da, Yahudilerin ve atalarının ulusal dili olarak kabul edilir. Paleo-İbranice’nin ilk yazılı örnekleri MÖ 10. yüzyıldan kalmaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa’da yaşamış Aşkenazi Yahudilerinin, Roma sürgünüyle Yahudiye’den çıktıkları zamanlardan beri unutmaması nedeniyle günümüzde hâlâ konuşulan tek Kenan dili olma özelliğine sahiptir. İsrail’in resmî dilidir. İsrail dışında yaşayan Yahudi azınlıklar tarafından da konuşulur ve Polonya’da tanınmış azınlık dilidir. İbranice, 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. İsrail ve ABD başta olmak üzere Avustralya, Kanada, Almanya, Filistin, Panama ve Birleşik Krallık’ta konuşulur. Bunun dışında Batı Şeria’da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini dil olarak konuşulur.

Sami dillerinin hemen hepsinde görüldüğü gibi İbranicede kelimeler üç ünsüz harften oluşan fiillerden türetilir. Fiil kökünün asıl anlamı bu üç ünsüz harf tarafından belirlenir. Bu kökün başına veya sonuna bir takım ünsüz harfler eklenerek isimler türetilir.19. yüzyılın sonlarında, Urducadan ayrı olarak Hintçeyi geliştirmek için bir hareket oluştu. 1881’de Bihar, Hintçeyi Urducanın yerini alan tek resmi dil olarak kabul etti ve böylece Hintçeyi benimseyen ilk Hindistan devleti oldu. 1949 yılında Devanagari yazı sistemiyle yazılan Hintçe, Hindistan’ın resmi dili olarak kabul edildi.

branicede bileşik fiillere pek rastlanmaz, fiillerde zaman (geçmişte olması, şimdi olması) yerine yapılan işin bitirilmiş ya da bitirilmemiş olması ön plandadır. (Perfectum – Imperfectum) İsimlerde erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunmaktadır. İsmin tekil, çoğul ve ikil çoğul (dual) olmak üzere üç biçimi bulunur. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar, bacaklar gibi çift olan ya da iki nesneden oluşmuş çoğullar ikil çoğul son eki (–aim) ile; ikiden fazla çokluklar ise çoğul son eki (erkek için –im, dişi için –ot) ile yapılır.İsimlerde olduğu gibi sıfatlarda da erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunur ve bunlar ismin cinsine göre kullanılır. Sayı sıfatlarının da erkek ve dişi biçimleri bulunur.

İsrail Çeviri Hizmeti

Mirora İsrail’deki kurumsal çeviri şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği sağlamıştır. Bu sayede Mirora özellikle İngilizceyi tampon dil olarak kullanarak, dünyanın bütün dillerinden İbraniceye ve İbraniceden dünyanın tüm dillerine profesyonel çeviri ekiplerince, kaliteli, hızlı, güvenilir ve rekabetçi fiyatlarla çeviri hizmeti vermektedir.

“Dillerle ilgili bu sayfalar hazırlanırken tr.Wikipedia.org sitesinden yararlanılmıştır.”