Mirora Translation

Modern İbranice ve Çeviri

Modern İbranice ve Çeviri

Başlığı okuyunca ‘’Modern İbranice nedir ki?’’ diye merak edebilirsiniz. Çoğunlukla sadece İbranice olarak adlandırdığımız bu dilin tarihi aslında oldukça geriye gider ve tarihte önemli bir yere sahiptir. İbranice, Afro-Asyatik dil ailesinin Kenan dilleri kolunda bulunur ve tarihteki en eski örneklerinin 3,000 yıl öncesine ait olduğu bilinir. İbranicenin köklerinin bu denli derinlere gitmesi, dilin zaman içinde birden çok değişikliğe uğramasına sebep olmuştur. İbranice; Kutsal İbranice, Orta Çağ İbranicesi ve Modern İbranice gibi farklı gruplara ayrılır. Kutsal İbranice, milattan önce 10. ve 4. yüzyıllar arasında zirvesini yaşamış antik İsrail’de konuşulurdu. İbranicenin modernleşme süreci ise Yahudi aktivist ve dil bilimcilerinin 19. yüzyılda İbranice dilini hayata döndürme adına yaptığı çalışmaları sayesinde başlamıştır. Sözlük yazarı ve gazete editörü Elyezer Ben Yahuda, bu çalışmaların başlamasını sağlayan isimdir. İbranice dilinin günlük yaşama katılmasını ve İbranice yazılan edebi eserlerin artmasını isteyen bu insanlar; İbranicenin modernleşmesini sağlamış, dile yeni kelimeler, deyimler kazandırmış ve İbranicenin 1948 yılında kurulan İsrail Devleti’nin resmî dili olmasına katkıda bulunmuşlardır. 19. ve 20. yüzyılda iyice oturmaya başlayan İbranice, günümüzde yaklaşık dokuz milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İbraniceyi günümüzdeki konumuna getiren bu özverili çalışmalar, dili konuşan ve yazan kişi sayısını yükselterek modern İbranicenin çeviri hizmetlerinde de önemli bir yer edinmesinin yolunu açmıştır. 

İbranice Çeviri Hizmeti mi Almak İstiyorsunuz?

İbranicenin köklü tarihi, konuşulduğu farklı coğrafyalar ve lehçeleri, çeviri hizmeti alırken profesyonel bir şirkete başvurmanızı gerektiren sebepler arasındadır. İbranice deyimler ve fiil çekimleri, dili öğrenilmesi ve çevrilmesi açısından zor kılabilecek özelliklerdendir. Bazı İbranice deyimler, tampon dil İngilizceye çevrildiğinde kelime sayısında artış ve anlamda bozukluk gözlemlenebilir. 22 harften oluşan İbranice alfabesi, büyük harfler içermez ve 22 harften 5 tanesinin biçimi, kelime sonlarında yer aldığı zaman değişime uğrar. Bu sebeplerden dolayı, İbranice çeviri hizmetine ihtiyacınız olduğunda anadili İbranice olan çevirmen ve editörlerle çalışan profesyonel şirketler ile anlaşmak sizin için en iyi seçenektir.

İbranicenin İsrail İçin Önemi ve Hassasiyeti

Yahudilerin yüzyıllardır korumaya çalıştıkları bu dil, İsrail hükümeti ve genel olarak İsrail halkı için büyük önem taşıyan bir konudur. İbraniceyi yaşatmak ve hassasiyetini korumak için çalışan İbranice Akademisi, İbranicenin olması gerektiği gibi öğretildiğinden, çalışıldığından ve çevrildiğinden emin olmakla yükümlüdür. İbraniceye verilen bu önemin, özellikle hedef dili İbranice olan çevirilerde dikkate alınması ve herhangi bir hatayla karşılaşılmamasından emin olunması gerekir.

Modern İbranice ve Çeviri